Gwybodaeth i Fyfyrwyr ar Gyrsiau Gradd Uwch

Gwybodaeth i Uwchraddedigion

 Asesiadau ac Arholiadau

Gwybodaeth ynglyn ac Ailsefyll

Canlyniadau

Cofrestru

Newid Cofrestriad

Gwybodaeth Arall

Manylion Cyswllt

Materion Gweinyddu Myfyrwyr Uwchraddedig dlrstaff@aber.ac.uk
Ysgol Graddedigion ysgol.graddedigion@aber.ac.uk

Rhifau Cyswllt:
Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr - 01970 628515 neu 01970 622057
Ysgol Graddedigion - 01970 622219

Oriau Swyddfa
Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Ar gau Dydd Sadwrn a Dydd Sul


Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD