Bwriad i Gyflwyno Traethawd Ymchwil [MPHIL, LLM, RES a PhD]

GOFYNNIR I CHI DDARLLEN Y NODIADAU CYFARWYDDYD ISOD CYN LLENWI’R FFURFLEN

RHAID I BOB MYFYRIWR YMCHWIL SY’N CYFLWYNO NEU’N AILGYFLWYNO TRAETHAWD YMCHWIL LENWI’R FFURFLEN HON

Dylid llenwi a dychwelyd y ffurflen bwriad i gyflwyno i’r Gofrestrfa Academaidd hyd at 3 mis ac o leiaf 1 mis cyn cyflwyno’r traethawd ymchwil.

Dylai myfyrwyr ac adrannau fod yn ymwybodol y gallai llenwi’r ffurflen lai na mis cyn anfon y traethawd ymchwil i’r Gofrestrfa Academaidd ofnodion neu beidio â chynnwys gwybodaeth neu roi gwybodaeth anghyflawn achosi oedi yn y broses o anfon y traethawd ymchwil at yr arholwyr.

  • Dogfennau Cyflwyno
  • Ffioedd
  • Cyflwyno traethawd ymchwil yn gynnar o fewn y cyfnod cofrestru
  • Meini prawf ar gyer arholi ymgeiswyr sy'n aelodau staff
  • Anfon y traethodau ymchwil
  • Meini prawf ar gyfer penodi Cadeiryddion Viva Voce
  • Beth i'w wneud â'r ffurflen hon