Gweithdrefn ar gyfer cyflwyno Traethodau Ymchwil i’w haroli (PhD, PhDFA, MPHIL, LLM (Ymchwil)

Bydd y nodiadau canlynol yn ganllaw i chi wrth i chi gwblhau’r ffurflen y bydd ei hangen er mwyn cyflwyno’ch traethawd ymchwil i’w arholi gan Brifysgol Aberystwyth. Mae rhestr wirio wedi’i chynnwys i’ch helpu chi i sicrhau eich bod wedi cymryd yr holl gamau angenrheidiol cyn cyflwyno’ch gwaith.

Wedi’i gynnwys yn y nodiadau hyn mae’r diwyg gorfodol ar gyfer y dudalen datganiad a gosodiadau, y mae’n rhaid ei chynnwys gyda’ch traethawd ymchwil. Dylai cynnwys y dudalen hon gael ei atgynhyrchu fel y mae, ac yna’i lenwi, ei lofnodi a’i gynnwys o fewn rhwymiad y traethawd ymchwil. Ar ddiwedd y ddogfen ceir y daflen Crynodeb rydd i’w chwblhau a’i chyflwyno ynghyd â dau gopi o’ch traethawd ymchwil. Defnyddiwch inc du ar gyfer pob ffurflen.

Os dilynwch y canllawiau yn ofalus ac yn llawn, bydd y Brifysgol yn gallu arholi eich traethawd ymchwil yn brydlon. Darllenwch y canllawiau yn ofalus, eu gwahanu o’r ffurflenni a’r taflenni a’u cadw er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

  • Rhestr wirio i ymgeiswyr
  • Canllawiau i ymgeiswyr
  • Mathau o Rwymo
  • Canllawiau ar gyfer cyflwyno fersiynau electronig o draethodau ymchwil – gorfodol
  • Fformat y Cyflwyniad Electronig
  • Anfon y traethawd ymchwil
  • Y broses arholi
  • Rhwymo’r traethawd ymchwil ar ôl yr arholiad llafar