Rhan-amser Allanol

Gall myfyrwyr sydd â chyfle i ailsefyll modiwlau a fethwyd wneud hynny fel myfyrwyr Rhan-amser Allanol. Os ydych am gofrestru ar gyfer hynny rhaid i chi lenwi'r ffurflen bwrpasol. Cyn cofrestru, ceisiwch gyngor eich adran ac ystyriwch y pwyntiau hyn yn ofalus;

 • Nid yw myfyrwyr allanol yn mynychu'r Brifysgol. h.y. nid ydynt yn mynd i ddarlithiau, tiwtorial, a.y.b.
 • Maent yn ailsefyll modiwlau a fethwyd, a'r rheini'n unig: ni allant wneud modiwlau eraill yn eu lle.
 • Rhaid iddynt gofrestru ar gyfer pob modiwl sy'n cael ei ailsefyll, beth bynnag fydd ffurf yr asesiad , e.e. traethawd, arholiad a.y.b.
 • Rhaid i fyfyrwyr allanol gysylltu â'u hadrannau i gael gwybod pa waith fydd ei angen. Peidiwch â chymryd y bydd yr adran yn cysylltu â chi.
 • Dylai myfyrwyr allanol gysylltu â'r cyrff / adrannau hyn i gael gwybod beth fydd cofrestru Rhan-amser Allanol yn ei olygu iddynt. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn gymwys am;
 • Ar ôl cofrestru mae gan fyfyrwyr Allanol hawliau llawn i ddefnyddio'r llyfrgell a'r Cyfrifiadur.
 • Manylion am ffioedd Rhan-amser Allanol â sut i dalu.
 • Os ydych am gofrestru fel myfyriwr Rhan-amser Allanol rhaid i chi wneud hynny erbyn 31 Hydref.

Sut i gofrestru fel myfyriwr Rhan-amser Allanol

 • Mae ffurflenni Rhan-amser Allanol ar gael o'r Swyddfa Academaidd ac oddi yno'n unig. Gellir gofyn  am ffurflen drwy e-bostio pgsstaff@aber.ac.uk. Does dim angen dod i Aberystwyth i gofrestru.
 • Rhaid i bob myfyriwr geisio cyngor ei adran cyn lenwi'r ffurflen.
 • Os ydych am gofrestru fel myfyriwr Rhan-amser Allanol rhaid i chi wneud hynny erbyn 31 Hydref.
 • Ar ôl llenwi'r ffurflen rhaid ei dychwelyd i'r Gofrestrfa Academaidd, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DD.