Gwybodaeth i Fyfyrwyr ar Gyrsiau Gradd Uwch

Gwybodaeth i Uwchraddedigion

 Asesiadau ac Arholiadau


Gwybodaeth ynglyn ac Ailsefyll

Canlyniadau

Cyflwyno Traethawd Hir

Cofrestru

Newid Cofrestriad

Amserlenni

Gwybodaeth Arall

Manylion Cyswllt

Materion Gweinyddu Myfyrwyr Uwchraddedig pgsstaff@aber.ac.uk
Ysgol Graddedigion ysgol.graddedigion@aber.ac.uk

Rhifau Cyswllt:
Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr - 01970 622354, 01970 622849 neu 01970 622272
Ysgol Graddedigion - 01970 622219

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD