Ble a Sut i roi gwybod am Newidiadau i'ch Cofnod Myfyriwr

Newid Enw

Mae modd ein hysbysu eich bod am newid eich enw dros eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Mae fan newidiadau fel cywiro sillafu yn gallu cael eu gwneud heb yr angen am dogfennu swyddogol, disgwylir i newidiadau fel hyn gael eu prosesu o fewn 5 diwrnod gwaith.

Os yr ydych am gwneud newid o bwys byddwn yn gofyn i chi roi dogfennau swyddogol yn dangos eich enw newydd  i ni yn y Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd e.e. Tystysgrif Priodas neu Tystysgrif gweithred newid enw.  Byddwn yn danfon e-bost  atoch a gofyn i chi ddod a’r dogfennau swyddogol  yn dangos eich enw newydd ir Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd  o fewn 5 diwrnod gwaith.  Unwaith i ni gael y dogfennau priodol bydd eich enw yn newid o fewn 24 awr.

Ar ôl i ni newid eich enw fe cewch e-bost i gadarnhau y newid ac fydd eich enw newydd yn dangos ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Os oes angen cerdyn myfyriwr newydd arnoch bydd angen i chi fynd ir ddesg gymorth yn Llyfrgell Hugh Owen a gofyn am cerdyn newydd yn dangos eich enw newydd ar ôl i chi weld bod eich enw wedi newid ar eich Cofnod Myfyriwr.

 

Newid Cyfeiriad

Gellir newid eich cyfeiriad yn uniongyrchol ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Mae bob newid cyfeiriad yn newid ar unwaith.  Cofiwch bod angen côd post arnoch i bob cyfeiriad preifat.