Pam dewis Aberystwyth?

Y prif resymau dros ymuno â Phrifysgol Aberystwyth drwy Clirio:

  1. Rydyn ni’n gwarantu lle yn un o’n neuaddau, a bydd hyn yn cynnwys Aelodaeth Blatinwm o’r Ganolfan Chwaraeon AM DDIM, gwerth £125 y flwyddyn*
  2. Rydym yn sicrhau'r safon uchaf o ddysgu, sydd wedi tanategu gan ein hymchwil arloesol, ar ein cyrsiau gradd. Dyma un o'r pethau sy'n gwneud ni'n Brifysgol Y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu a hefyd mae'r Brifysgol wedi ei henwi'n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghyrmu ar gyfer 2020 (The Times and Sunday Times, Good University Guide 2018, 2019, 2020)
  3. Byddwch chi yn hefyd yn astudio yn y brifysgol orau yng Nghymru a Lloegr ar gyfer fodlonrwydd myfyrwyr (ACF 2020)
  4. Mae Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd eang i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
  5. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddatblygu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yma
  6. Ceir yma fywyd Cymraeg sydd yn berffaith unigryw i Aberystwyth. Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) ynghyd a chymdeithasau eraill, yn cynnig gwasanaethau ac adloniant sydd yn cyfoethogi profiad bywyd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yma yn Aberystwyth
  7. Mae 99% o'n graddedigion sydd wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwaith 6 mis ar  ôl graddio (HESA 2018*)
  8. Cyfle i fyw ym Mhantycelyn - llety newydd sbon ar gyfer hyd at 200 o fyfyrwyr sy’n dymuno byw trwy gyfrwng y Gymraeg o fis Medi 2020.

*Os dewiswch fyw yn llety’r brifysgol ym mis Medi