Pam dewis Aberystwyth?

Rhif Ffôn Arbennig Clirio (Llinell ffôn ddi-dâl): 0800 121 40 80

Y prif resymau dros ymuno â Phrifysgol Aberystwyth drwy Glirio:

  1. Rydyn ni’n gwarantu lle yn un o’n neuaddau, a bydd hyn yn cynnwys Aelodaeth Blatinwm o’r Ganolfan Chwaraeon AM DDIM, gwerth £125 y flwyddyn*
  2. Mae’r safon uchel o ddysgu sy’n tanategu gan ein hymchwil arloesol yw un o’r prif resymau pam rydym ni'r Brifysgol Y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu (Good University Guide, The Times & Sunday Times 2018) a hefyd gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRha 2018).
  3. Byddwch chi yn hefyd yn astudio mewn y brifysgol orau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr (ACF 2018)
  4. Mae Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd eang i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
  5. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddatblygu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yma
  6. Ceir yma fywyd Cymraeg sydd yn berffaith unigryw i Aberystwyth. Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) ynghyd a chymdeithasau eraill, yn cynnig gwasanaethau ac adloniant sydd yn cyfoethogi profiad bywyd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yma yn Aberystwyth
  7. Mae 97% o’n graddedigion mewn gwaith neu addysg bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2018*)
  8. Mae 99% o'n graddedigion sydd wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwaith 6 mis ar  ôl graddio (HESA 2018*)

*Os dewiswch fyw yn llety’r brifysgol ym mis Medi

Y prif resymau dros astudio yn Aberystwyth