Adran Llywodraethiant

Mae Ysgrifennydd y Brifysgol a’r Adran Llywodraethiant yn cefnogi prif bwyllgorau’r Brifysgol ac yn rhoi cyngor i aelodau ar eu cyfrifoldebau.

Mae hyn yn cynnwys darparu cymorth o ddydd i ddydd i’r aelodau annibynnol ar Gyngor Prifysgol Aberystwyth (Ysgrifennydd y Brifysgol yw Clerc y Cyngor) a bod yn gyswllt rhwng yr aelodau annibynnol a’r Brifysgol.

Fel Clerc y Cyngor, mae Ysgrifennydd y Brifysgol hefyd yn derbyn gohebiaeth ar ran aelodau annibynnol ac yn trafod â hwy i drefnu unrhyw ymateb.

Gellir cysylltu gyda Geraint Pugh, Ysgrifennydd y Brifysgol, yn y cyfeiriad isod:

Geraint Pugh
Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol Aberystwyth
Y Ganolfan Ddelweddu
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3BF

01970 62 2114
ysgrifennydd@aber.ac.uk

Darperir cefnogaeth iddo gan Helen Wyn Davies.