Wythnos Roboteg Aberystwyth 2018

25-30fed Mehefin, 2018

Rydym yn dathlu Wythnos Roboteg y DU gyda digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer pob oedran trwy gydol yr wythnos.

Trosolwg

Ar gyfer Wythnos Roboteg y DU, rydym yn cynllunio rhaglen o ddigwyddiadau trwy’r wythnos sy'n dathlu gwaith ymchwil ac allgymorth Prifysgol Aberystwyth mewn roboteg.

DyddDigwyddiad
Trwy'r Wythnos Arddangosfa Robotiaid
Dydd Llun Yr Olympiau Robot
Dydd Mawrth Crefft Robot
Dydd Mercher O Ffuglen i Realiti: Ffilm a Phanel
Dydd Iau Crefft Robot
Dydd Gwener Noswaith o Roboteg y Gofod
Dydd Sadwrn Lab Traeth

Arddangosfa Robotiaid

Dyddiad: 25-30/06/18 10:00-16:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 

Bydd arddangosfa gynyddol yn cynnwys ymchwil roboteg a gwyddor y gofod, crefft robotiaid a detholiad o gofnodion y gystadleuaeth.

Yr Olympiau Robot

Dyddiad: 25/06/18 13:00-15:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 

Peiriannu robot i gymryd rhan yn ein heriau roboteg.

Cystadleuaeth i dimau o ysgolion cynradd lleol.

Crefft Robot

Dyddiad: 26 & 28/06/18 16:00-18:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 

Creu eich robot eich hun o ba rannau y gallwch ddod o hyd yn ein tomen sgrap o bapur, pennau a chyflenwadau crefft. Gellir arddangos eich robotiaid fel rhan o'r arddangosfa.

Gweithdy galw heibio teuluol yw hwn, sy'n addas i bobl rhwng 5-105 oed, £1 pob robot.

O Ffuglen i Realiti

Dyddiad: 27/06/18 16:00-21:00

Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Ex Machina (15)

(Alex Garland, DU 2015, 106munud)

Fel rhan o Wythnos Roboteg y DU 2018, mae Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno 'O Ffuglen i Realiti'; noson ffilm, pitsa a phanel, yn dangos Ex_Machina, gyda chyfle i holi'r arbenigwyr am y datblygiadau diweddaraf ym maes DA a Roboteg. Bydd pitsa ar gael cyn y ffilm, ynghyd ag arddangosion o'r ymchwil sy'n digwydd yma yn Aberystwyth..

Mae ffilm ddeallus a steilus Alex Garland yn dilyn rhaglennwr cyfrifiadur sy'n cael y dasg o werthuso nodweddion dynol D.A. newydd, creadigaeth sy'n profi i fod yn fwy soffistigedig a thwyllodrus nag y dychmygodd erioed y byddai'n bosibl … Gyda thrafodaeth banel yn dilyn.

Prynwch ticedi i’r ffilm oddi wrth Canolfan y Celfyddydau.

4.00yh - 5.30yh: Arddangosiad Roboteg yn Bar y Theatr; Pizza o 5.00yh

5.30yh - 7.30yh: Showing of Film 'Ex Machina' yn y Sinema

7.30yh - 8.00yh: Panel arbenigwyr yn siarad am y ffilm ac ateb cwestiynnau.

8.00yh ymlaen: Trafodaeth yn parhau'n anffurfiol yn Bar y Theatr.

 

Panel:

Dr Frédéric Labrosse

Arbenigwr mewn Roboteg Maes a technegau Golwg Cyfrifiadurol

Dr Myra Wilson

Arbenigwraig mewn Roboteg Swarm a technegau DA Esblygiadol

Dr Patricia Shaw

Arbenigwraig mewn Roboteg Dynol ac DA Datblygiadol

Dr Otar Akanyeti

Arbenigwr mewn Roboteg Danddwr wedi'u hysbrydoli gan Fioleg

Dan gadeiryddiaeth:

Mr Martin Nelmes

Cydlynydd allgymorth ar gyfer yr Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg

Noswaith o Roboteg y Gofod

Dyddiad: 29/06/18 16:00-21:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 

Mae'r Adrannau Gyfrifiadureg a Ffiseg wedi bod yn edrych i'r sêr ers amser maith ac yn cymryd rhan mewn cenadaethau gydag arbenigedd mewn roboteg, offeryniaeth a ffiseg blanedol.

Yn diweddar, yr ydym wedi bod yn gweithio ar crwydryn ESA / Roscosmos ExoMars. Dewch draw i glywed am ein hangerdd am archwilio'r gofod ac i gwrdd â'n crwydryn ExoMars newydd ar gyfer allgymorth.

Bydd yna arddangosfa o 4yh, gyda chyfres o ddarlithoedd o 6yh ymlaen. Bydd cyweirnod gan Mrs Sue Horne MBE, Pennaeth Archwilio'r Gofod ar gyfer Asiantaeth Gofod y DU. Bydd diodydd a byrbrydau ar gael yn ystod y noswaith.

Mrs Sue Horne MBE

Pennaeth Archwilio'r Gofod, Asiantaeth Gofod y DU

Mae Mrs Horne yn gyfrifol am bolisi a chyllid Rhaglen Archwilio'r DU ac mae'n ddirprwy o'r DU ar Fwrdd Rhaglen Hedfan Gofod ac Ymchwilio Dynol ESA. Mae wedi gweithio yn y sector gofod am 27 mlynedd gyda nifer o swyddi yn ymwneud â rheoli prosiectau, polisi gwyddoniaeth a chyllid mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys arsylwi ar y Ddaear, seryddiaeth a gwyddorau planedol. Dros y deng mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ar archwiliad. Yn 2000, dyfarnwyd MBE i Mrs Horne am ei gwasanaethau i wyddoniaeth y gofod ac addysg.

Rhestrwch am tocyn rhad ac am ddim ar Eventbrite.

Am mwy o wybodaeth am ein gwaith ar genhadaeth ExoMars, welwch: http://exomars.cymru

Lab Traeth

Dyddiad: 30/06/18 10:00-16:00

Lleoliad: Stondin Band Aberystwyth

 

Treuliwch y dydd ar y traeth gyda robotiaid a phobl o’r Clwb Roboteg Aberystwyth!

 

Creu ar y Cyd Cymru yn cwrdd â Lab Traeth

Dewch i gael cynnig ar fraslunio’r amrywiaeth anhygoel o robotiaid a phobl yn Lab Traeth, gan gynnwys Dalek fyw(?) go iawn.

Mae'r prosiect Creu ar y Cyd yn annog pobl ledled Cymru i dynnu llun o’r hyn y maent yn ei weld, ac yna rhannu eu lluniau i greu map o Gymru. O'r dramatig i'r cyffredin, yr unigryw i'r cyfarwydd, y dynol i'r robot, mae dylunio yn tynnu sylw at gysylltiad personol a gwerthfawrogiad o le.

I ddathlu Cymru wedi'i Chreu ar y Cyd, bydd yr holl frasluniau sy'n cael eu hychwanegu at y map yn cael eu harddangos ym mis Hydref yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Ewch i www.drawntogether.wales am ragor o wybodaeth.

Os hoffech wybod mwy am robotiaid ... neu arlunio ... neu arlunio robotiaid ... dewch i ymuno â ni. Does dim ots sut y byddwch chi'n arlunio, os gallwch ei weld o'ch blaen, gallwch ei arlunio.

(Nid oes angen archebu lle, dim ond troi i fyny a mwynhau'r hwyl, os na fydd y robotiaid yn eich dal chi yn gyntaf. Bydd llyfrau a deunyddiau darlunio yn cael eu cyflenwi). Exterminate...

Cystadlaethau Creadigol

Stori Byr

(400 geiriau)

Ysgrifennwch stori fyr ar un o’r pynciau canlynol:

  • Byw yn y dyfodol gyda robotiau
  • Antur gyda robot
  • Mae fy ffrind yn robot

Cystadleuaeth Poster

(PDF A4/A3)

Creu poster am eich hoff robot neu robot rydych wedi'i gynllunio. Er enghraifft, gallai fod:

  • Robot allanol
  • Robot gofod
  • Robot cydymaith

Cyflwyno'ch Gwaith

I ymuno a’r gystadlaethau Stori Byr a Cystadleaeth Poster, dylech e-bostio'ch stori neu'ch poster (gyda'ch enw, oedran, a dref agosaf) i roboticsweek@aber.ac.uk erbyn dydd Gwener 22/06/18.

Cyhoeddir yr enillwyr ddydd Gwener 29/06/18.