Bio-informateg a Bioleg Cyfrifiadurol

‌‌Cyflwynir ymchwil gan y Grŵp Bio-informateg a Bioleg Cyfrifiadurol yn y meysydd canlynol:

  • Dadansoddiad o ddata biolegol ar raddfa fawr
  • Ffurfioli data biolegol
  • Bioleg systemau
  • Informateg bio-feddygol
  • Genetig
  • Ffarmacogenomeg

Newydd! Aber-OWL! Fframwaith am fynediad i ddata biolegol ar sail ontoleg ydy Aber-OWL. Mae’n cynnwys storfa bio-ontolegau, gwasanaethau’r We sy’n darparu mynediad i ymresymu OWL ynglŷn â’r ontolegau hyn, a sawl ‘frontends’ sydd yn defnyddio’r storfa ontoleg a gwasanaethau resymu i ddarparu mynediad i gronfeydd biolegol penodol.

Os yr hoffech gweithio gyda ni, rydym yn croesawu ceisiadau am PhD a lleoedd ôl-ddoethuriaeth ynghyd â chymdeithasau ymchwil annibynnol (rhai is ac uwch), ag unrhyw amser.