Ymresymiad Datblygedig

‌‌Bwriad y Grŵp Ymresymiad Datblygedig yw arwain ymchwil arloesol yn y meysydd ymresymiad ansoddol a brasgywir...

...gan gynnwys dulliau darluniad gwybodaeth, creu a choethi modelau a datrys problemau ar sail model.

Mae gan y Grŵp Ymresymiad Datblygedig enw da am ddatblygu sylfaen wyddonol i adeiladu systemau cefnogi penderfyniadau deallus, yn enwedig er mwyn datgelu a rhwystro trosedd, peiriannu dadansoddiad dylunio a diagnosis cyfrifiadurol.

Mae’r grŵp yn adnabyddus am eu gwaith rhagorol mewn dadansoddiad diagnosis awtomataidd a methiant am ddylunio cylchedau yn y diwydiant modurol, a’u dyfais o dechnegau cadw-semantegau ‘fuzzy-rough’ er mwyn symleiddio a fformiwleiddio model gwybodaeth croyw. Mae’r grŵp hefyd yn ymchwilio technegau deallusrwydd cyfrifiadurol datblygedig e.e. algorithmau esblygiadol a meta-hewristig.

Pynciau Ymchwil

  • FMEA methiant lluosog a dadansoddiad ‘sneak circuit’
  • dadansoddiad system awtomataidd cylch bywyd wedi’i seilio ar fodelau
  • dysgu ansoddol ar sail model
  • tyniad gwybodaeth ar draws cronfeydd data maintioli uchel
  • modelu cyfansoddol ac ymdriniaeth flaenoriaeth

Mae amryw ddefnydd i’r technegau uwchben gan gynnwys arddangosiad labordy (e.e. adnabyddiaeth a dynwarediad llwybrau metabolig, ymchwiliad ac adeiladu lle trosedd) a chynhyrchiad masnachol (e.e. diagnosis nam modurol ac awyrennol a dadansoddiad data sensitif y defnyddiwr).