Dr Bleddyn Huws

BA, PhD (Cymru), DLitt (Bangor) FLSW

Dr Bleddyn Huws

Uwch Ddarlithydd

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Manylion Cyswllt

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Dr Huws yn gyd-olygydd Dwned, cylchgrawn hanes a llên Cymru'r Oesoedd Canol. Cafodd ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2018.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Coordinator
Lecturer
Moderator
Assistant
Grader

Ymchwil

Barddoniaeth yr Oesoedd Canol diweddar; rhai o genres y Cywyddwyr; llenyddiaeth cyfnod y Dadeni; llenyddiaeth werinol yr ugeinfed ganrif; llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar.

Cyhoeddiadau

Huws, B 2023, Cerddi Olaf T. H. Parry-Williams. in TR Chapman & B Huws (eds), Penrhaith ein heniaith ni: Cyfrol Deyrnged Gruffydd Aled Williams. Atebol, Llanfihangel Genau'r Glyn, pp. 211-222.
Huws, B & Chapman, TR (eds) 2023, Penrhaith ein heniaith ni: Cyfrol Deyrnged Gruffydd Aled Williams. Atebol, Llanfihangel Genau'r Glyn.
Huws, B 2022, Llythyr Gofyn gan Siôn Phylip. in S Rodway, J Rowland & E Poppe (eds), Celts, Gaels, an Britons: Studies in Language and Literature from Antiquity to the Middle Ages in Honour of Patrick Sims-Williams., 9, Brepols, pp. 139-68.
Huws, B 2022, The Professor of Welsh who wanted to be a Medic. in The Pennies of the People: Aberystwyth University in 150 Objects. Aberystwyth.
Huws, B 2022, Yr Athro iaith a llên a Hoffai fod yn Feddyg. in Ceiniogau'r Werin: Prifysgol Aberystwyth mewn 150 Gwrthrych. 2022 edn, 80, Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, Aberystwyth, pp. 167.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil