Dr T Robin Chapman

MEd (Leeds), MA, DLitt (Cymru)

Dr T Robin Chapman

Uwch Ddarlithydd

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Ni ddechreuais weithio mewn addysg uwch hyd yn gymharol ddiweddar. Ar ôl cyfnod ar staff Geiriadur yr Academi Gymreig, treuliais 12 mlynedd yn dysgu mewn ysgolion yn Swydd Efrog. Pan symudais i Aberystwyth, bûm ar staff yr Ysgol Addysg, gan hyfforddi darpar athrawon a chyfrannu at gyrsiau israddedig ar bynciau mor amrywiol â seicoleg ac addysg amlddiwylliannol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Aelod Llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Cymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Coordinator
Tutor
Assistant

Llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, beirniadaeth lenyddol, trosi ac addasu.

Ymchwil

Bywgraffyddiaeth a hanes llenyddol. Rwy newydd gwblhau cyfrol 160,000 o eiriau ar hanes llenyddiaeth Gymraeg c.1740-2005 i gyfres The Oxford Literary History of Wales.

Cyfrifoldebau

Tiwtor derbyn

Cyhoeddiadau

Chapman, T 2018, 'Bobi'r Beirniad: teyrnged anfwriadol', O'r Pedwar Gwynt, vol. 6, no. 2018, pp. 5-6. <https://pedwargwynt.cymru/dadansoddi>
Chapman, T 2017, '“For those who do not know”: The Translation, Transmission and Reception of Saunders Lewis in English', International Journal of Welsh Writing in English, vol. 1, no. 1, pp. 1-24. https://doi.org/10.16995/ijwwe.4.1
Chapman, T 2016, 'Hafod oer, Hafod Lwyfog, hafod lom a hafota ar y foel: pedair gwedd ar amddifadrwydd llenyddiaeth Gymraeg ', Y Traethodydd, vol. Y Traethodydd, no. 171, pp. 156-172.
Chapman, T 2015, 'The Turn of the Tide: Melancholy and Modernity in Mid-Victorian Wales', Cylchgrawn Hanes Cymru | Welsh History Review, vol. 27, no. 3, pp. 503-527.
Chapman, T 2015, Wedi oeri'r gwaed, tywyll neithiwr: arddulliau ôl-hwyr Islwyn Ffowc Elis a Kate Roberts. in A Price & T Hallam (eds), Ysgrifau Beirniadol. vol. 33, Gwasg Gee | Gee Press, pp. 154-176.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil