Ymchwil

Ymchwil sy'n gyrru Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd  ac mae ein staff yn arbenigo ar iaith a llên  Cymru a'r gwledydd Celtaidd eraill: Iwerddon, yr Alban, Ynys Manaw a Llydaw. Mae ein hymchwil ar agweddau o Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn rhychwantu’r canrifoedd, ac yn cwmpasu’r meysydd arbenigol canlynol:

 • ysgolheictod testunol a sgiliau golygyddol; diwylliant llawysgrifol a llenyddol;
 • cyfieithu ac addasu llenyddol (damcaniaeth ac ymarfer, yn cynnwys y Canol Oesoedd);
 • ieithyddiaeth ac ieitheg;
 • damcaniaeth feirniadol, yn arbennig ffeministiaeth ac astudiaethau rhywedd, eco-feirniadaeth, damcaniaeth ymateb y darllenydd;
 • hanes a beirniadaeth lenyddol;
 • ysgrifennu creadigol;
 • bywgraffiad ac ysgrifennu am fywyd;
 • ysgrifennu a diwylliant llenyddol merched;
 • llenyddiaeth y tirwedd a’r amgylchedd;
 • hunaniaeth ranbarthol a chenedlaethol mewn llenyddiaeth a diwylliant modern cynnar a chyfoes;  llenyddiaeth ‘pedair cenedl’ ac ‘archipelegaidd’;
 • llenyddiaeth Gymraeg a Gwyddeleg gymharol;
 • enwau lleoedd ac enwau personol Celtaidd hynafol yn Ewrop ac yn Asia Leiaf;

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ddiweddaraf cadwodd yr Adran ei henw da am gyhoeddiadau ymchwil  o safon flaengar drwy’r byd, a rhagoriaeth rhyngwladol. Barnwyd bod 25% o gyhoeddiadau’r adran yn flaengar drwy’r byd (4*) ac ystyriwyd bod 30% arall yn ‘rhyngwladol ragorol’ (3*).

Mae’r  cylchgronau pwnc-ddiffiniol canlynol yn cael eu golygu gan aelodau o’r staff:

 • Dwned (Dr Bleddyn Owen Huws)
 • The Journal of Celtic Linguistics (Dr Simon Rodway)

Mae proffiliau'r staff yn cynnwys gwybodaeth am ddiddordebau ymchwil unigol y staff.

Drwy’r blynyddoedd mae’r Adran wedi derbyn grantiau allanol ar gyfer prosiectau cydweithredol. Yn eu plith mae:

 • Llenyddiaeth Cymru ac Ewrop
 • ‘Barddoniaeth Menywod yn Iwerddon, yr Alban a Chymru  1400–1800’ (Ymddiriedolaeth Leverhulme)
 • ‘Ptolemy: Towards a Linguistic Atlas of the Earliest Celtic Place-Names of Europe’
 • ‘Gohebiaeth Carneddog a Rhai o’i Gyfoedion’
 • ‘Gaulish Morphology with Particular Reference to Areas South and East of the Danube.’

Mae gennym fantais sylweddol arall. Mae Aberystwyth yn gartref i amryw o sefydliadau allweddol, gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, un bump o llyfrgell hawlfraint yn y Deyrnas Gyfunol.

Dolenni defnyddiol:

Centre for Cultures of Place
Porth Ymchwil Aberystwyth

‘Barddoniaeth Menywod yn Iwerddon, yr Alban a Chymru 1400–1800’