Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei leoli ar gampws Penglais [Lleoliad], mae'n cynnig lle ichi astudio'n dawel. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Oriau Agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

Nodwch y bydd angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn AC allan o Llyfrgell Hugh Owen ar bob adeg. Dylai ymwelwyr i'r llyfrgell gysylltu â ni o flaen llaw i drefnu mynediad.

Casgliadau

Mae casgliadau Llyfrgell Hugh Owen yn cwmpasu pynciau'r Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwyddorau'r Ddaear ac yn cynnwys:

Cewch wybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Mae Llyfrgell Hugh Owen yn cynnig:

Hygyrchedd

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

  • Mae mynedfa/allanfa hygyrch i’r llyfrgell ar Lefel E ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu ddefnyddwyr â phroblemau symudedd. Cysylltwch â’r adran Cymorth i Fyfyrwyr i drefnu i gael mynediad trwy eich Cerdyn Aber yn ôl yr angen.
  • Mae lifft ar gael i ddefnyddwyr â phroblemau symuded sydd am gael mynediad i’r lloriau eraill. Mae wedi’i leoli ar bwys y Ddesg Ymholiadau - gofynwch wrth y Ddesg Ymholiadau am gymorth.
  • Mae toiledau i’r anabl ar Lawr E.
  • Mae dolenni sain ar gael yn y desgiau gwasanaeth.
  • Trosluniau Lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
  • Mae ardal Cerdyn Gwyrdd ar lawr E, ac mae loceri ar gael
  • Mae Mannau Astudio Cerdyn Gwyrdd ar gael
  • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunyddiau darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
  • Mae'r Larymau Tân o fath Klaxon a chloch ill dau, ac mae'n hollbwysig nad ydych yn defnyddio'r lifft pan fo'r larwm tân yn canu. Os oes angen Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys arnoch cysylltwch â ni.
  • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.

Llyfrgell Hugh Owen