Llyfrgell Hugh Owen

Oherwydd COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020/ 

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais [Lleoliad], mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Oriau Agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

Nodwch fod:

 • Yn y cyfnod cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau y Brifysgol (Ionawr a Mai - gweler http://www.aber.ac.uk/cy/dates-of-term/ am fanylion) bydd angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn AC allan o Llyfrgell Hugh Owen ar bob adeg er mwyn sicrhau gofodau astudio ar gyfer deiliaid Cerdyn Aber. Dylai ymwelwyr i’r llyfrgell gysylltu â ni o flaen llaw i drefnu mynediad yn ystod y cyfnod hwn.
 • Ar bob adeg arall, cofiwch bod angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn AC allan o Llyfrgell Hugh Owen rhwng 10yh - 8:30yb.
 • Lefel F yn cau 30 munud cyn amser cau y llyfrgell a hysbysebir.
 • Lefel E yn cau 15 munud cyn amser cau y llyfrgell a hysbysebir.

Casgliadau

Mae casgliadau Llyfrgell Hugh Owen yn cwmpasu pynciau'r Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwyddorau'r Ddaear ac yn cynnwys:

Gellir cael gwybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Mae Llyfrgell Hugh Owen yn cynnig 141 o weithfannau cyfrifiaduron a 632 o leoedd astudio, gan gynnwys:

 • 245 o leoedd mewn parthau astudio grŵp tawel, a
 • 374 o leoedd mewn parth astudio distaw

Hygyrchedd

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

 • Mae mynedfa/allanfa hygyrch i’r llyfrgell ar Lefel E ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu ddefnyddwyr â phroblemau symudedd. Cysylltwch â’r adran Cymorth i Fyfyrwyr i drefnu i gael mynediad trwy eich Cerdyn Aber yn ôl yr angen.
 • Mae lifft ar gael i ddefnyddwyr â phroblemau symuded sydd am gael mynediad i’r lloriau eraill. Mae wedi’i leoli ar bwys y Ddesg Ymholiadau - gofynwch wrth y Ddesg Ymholiadau am gymorth.
 • Mae toiledau i’r anabl ar Lawr E.
 • Mae dolenni sain ar gael yn y desgiau gwasanaeth.
 • Trosluniau Lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
 • Mae ardal Cerdyn Gwyrdd ar lawr E, ac mae loceri ar gael
 • Mae Mannau Astudio Cerdyn Gwyrdd ar gael
 • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunyddiau darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
 • Mae'r Larymau Tân o fath Klaxon a chloch ill dau, ac mae'n hollbwysig nad ydych yn defnyddio'r lifft pan fo'r larwm tân yn canu. Os oes angen Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys arnoch cysylltwch â ni.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.