Penwythnos Aduniad 2023

Manylion y digwyddiad

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o resymau i ddathlu'r Penwythnos Aduniad hwn, 150 mlynedd ers i'r Brifysgol agor ei drysau am y tro cyntaf a 130 mlynedd ers sefydlu Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr. Arben hynny, mae sawl adran academaidd hefyd yn dathlu cerrig milltir pwysig ac yn bwriadu cynnal eu digwyddiadau adrannol eu hunain. 

I weld uchafbwyntiau Penwythnos Aduniad Alumni cliciwch yma

Ffiseg a Mathemateg 150 mlynedd 

Addysg a Saesneg a Ysgrifennu Creadigol  130 mlynedd 

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn dathlu - 50 adran Ddrama 

Canolfan y Celfyddydau 50 mlynedd 

Cyfrifiadureg 50 mlynedd (2020)

Mae Penwythnos yr Aduniad yn gyfle i gyn-fyfyrwyr, cyn-aelodau staff a chyfeillion Aber ddod ynghyd i ddathlu ein hanes a’n llwyddiant a datblygiadau arfaethedig ar gyfer y dyfodol. 

Ysgrifennu Creadigol  130 mlynedd

Canolfan y Celfyddydau 50 mlynedd

Mae Penwythnos yr Aduniad yn gyfle i gyn-fyfyrwyr, cyn-aelodau staff a chyfeillion Aber ddod ynghyd i ddathlu ein hanes a’n llwyddiant a datblygiadau arfaethedig ar gyfer y dyfodol.

 

Rhaglen Penwythnos Aduniad Alumni 2023 

 

Dydd Gwener 23 Mehefin                     

Derbyniad Croeso 
Ystafell Iris de Freitas, Llyfrgell Hugh Owen 
19.00-21.00 – Ymunwch â ni am dderbyniad yn edrych dros y campws gyda diodydd, canapes a chacen cylchwyl 150fed. Bydd nifer o siaradwyr yn eich croesawu yn ôl i Aberystwyth, ac mae’n gyfle i edrych ar y rhannau o’r llyfrgell sydd wedi’u hadnewyddu’n ddiweddar. 


Dydd Sadwrn Mehefin 24ain 

Digwyddiad Dysgu Gydol Oes – Adariaeth 
Tywydd da – Tu mas y Ganolfan Ddelweddu Tywydd gwael (lleoliad wrth gefn) - 0.32 (IBERS)
10:30-11:15 - Profwch yr hyn sydd ar gael yn ein hadran Dysgu Gydol Oes gyda’r tiwtor David Anning.  

 

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth CCB 
Medrus 4 
10:30-11:30 - CCB am y Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth. 

 

Digwyddiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
11:00-11:45 - Taith arbennig o amgylch y Llyfrgell Genedlaethol i gyn-fyfyrwyr, gyda ffocws ar Ddeiseb Heddwch Merched Cymru.  

 

Gorsaf lluniaeth 
Cyntedd theatr/bar yng Nghanolfan y Celfyddydau 
12:00-16:00 - Cyfle i stopio am luniaeth. Rhwng 12.00-12.30 bydd aelodau o’r timau Datblygu a Chysylltiadau Alumni hefyd ar gael i’ch croesawu yn ôl i’r campws.  

 

Canrif a mwy o Astudio Cymru! 
Sinema Ganolfan Y Celfyddydau 
12:30-14:00 - Digwyddiad sy'n gwerthuso cyfraniad Prifysgol Aberystwyth i astudio a deall Cymru dros ganrif a mwy. Sesiwn wedi ei threfnu gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth.


Gorsaf Sganio gyda’r tîm Archifau 
Ty Pictiwrs (Picture House), Undeb y Myfyrwyr  
14:00-17:00 - Dewch â’ch lluniau gyda chi, lle bydd Julie Archer a chydweithwyr o Archif y Brifysgol wrth law i’w sganio i ffurfio rhan o hanes y Brifysgol. 

 

Taith Pantycelyn ac Arddangosfeydd gyda lluniaeth 
Neuadd Breswyl Pantycelyn 
15:30-17:00 - Ewch ar daith o gwmpas Neuadd Breswyl Pantycelyn ar ei newydd wedd.  

 

Digwyddiad Dysgu Gydol Oes – Hanes Celf 
Ystafell 206, Yr Ysgol Gelf, Adeilad Edward Davies 
17:00-17:45 - Rhowch gynnig ar rywbeth newydd yn y sesiwn ryngweithiol hon gan edrych yn agos ar rai o'r eitemau o'r casgliad gyda'r tiwtor Helena Anderson. Mae'r sesiwn hon hefyd yn cyflwyno'r cyfle i edrych y tu mewn i'r adeilad hanesyddol eiconig hwn.  

 

Swper Dathlu 150fed CCA 
Medrus 
18:30-21:30 - Cinio arbennig i ddathlu 150 mlynedd o Brifysgol Aberystwyth, gyda nifer o siaradwyr gwadd. Cyfle gwych i gwrdd â hen ffrindiau, yn ogystal â chysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill ac aelodau presennol o staff.  

 

Parti yn y Pier!
The Brasserie, Royal Pier 
21:00-01:00 - AM DDIM Parti i gyn-fyfyrwyr a staff gyda'r DJ gwadd Eddy Scissorhands, yn cael ei gynnal yn y Brasserie. 

 

Dydd Sul Mehefin 25ain  

Cicio'r bar! 
Cyfarfod ar Stondin Band, Marine Terrace 
9:30-10:30 - Deffro gydag awel y môr ac ymunwch â ni ar gyfer un o draddodiadau hynaf y Brifysgol – taith gerdded ar hyd y prom i gicio’r bar! Cyfle gwych i dynnu lluniau i gofio'r penwythnos.  

 

Diweddariad ar Brosiect yr Hen Goleg 
Y Cambria 
10:30-11:30 & 11:45-12:45 - Clywch gan ffigurau allweddol Prosiect yr Hen Goleg am y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud, a beth sydd nesaf ar gyfer yr adeilad eiconig hwn. (2 ddigwyddiad oherwydd diddordeb uchel) 
 

Canolfan Addysg Gofal Iechyd 
13:00 – 14:00 Edrychwch o gwmpas yr adran newydd a chlywed gan staff a myfyrwyr presennol am y graddau nyrsio newydd sydd ar gael.  

 

Canolfan Addysg Milfeddygaeth 
14.00 – 15.00 Cyfle i glywed gan yr uwch ddarlithydd Dr Sophie Regnault a mynd ar daith o amgylch ein Canolfan Addysg Milfeddygaeth newydd yma ar gampws Penglais, a wnaed yn bosibl gan gefnogaeth Alumni.