Penwythnos Aduniad 2023

Manylion y digwyddiadreunion

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o resymau dros ddathlu'r Penwythnos Aduniad hwn, 150 mlynedd ers i'r Brifysgol agor ei drysau am y tro cyntaf a 130 mlynedd ers sefydlu Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr. Arben hynny, mae sawl adran academaidd hefyd yn dathlu cerrig milltir pwysig ac yn bwriadu cynnal eu digwyddiadau adrannol eu hunain.

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r adran Ddrama

Ffiseg a Mathemateg 150 mlynedd

Addysg a Saesneg a Ysgrifennu Creadigol  130 mlynedd

Canolfan y Celfyddydau 50 mlynedd

Comp Sci 50 mlynedd (2020)

Mae Penwythnos yr Aduniad yn gyfle i gyn-fyfyrwyr, cyn-aelodau staff a chyfeillion Aber ddod ynghyd i ddathlu ein hanes a’n llwyddiant a datblygiadau arfaethedig ar gyfer y dyfodol.

Bydd yn gyfle i ailgysylltu a hel atgofion gyda hen ffrindiau, cyfarfod cyfoedion, a gweld beth sydd wedi newid ers pan oeddech yn fyfyriwr yma yn Aber. Gweler isod ein rhaglen dros dro a dolen i gofrestru ar gyfer digwyddiadau. Rydym yn gobeithio cynnal Arddangosfa Profiad Myfyrwyr drwy gydol y penwythnos gyda gorsaf sganio digidol ar y dydd Sadwrn. Dewch â'ch eitemau Prifysgol hanesyddol a rhannu eich straeon gyda'n tîm archifau. Dilyn ein #AberAlumniReunion

(Sylwch mai rhaglen dros dro yw hon a gallai newid)

Dydd Gwener 23 Mehefin i ddydd Sul 25 Mehefin 2023

Dydd Gwener 23 Mehefin                    

19.00-21.00   Derbyniad Croeso a Cacen 150  Llyfrgell Hugh Owen (YstafellIris de Freitas)                                           

Dydd Sadwrn 24 Mehefin

Digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal ar Gampws Penglais (rhagor o fanylion i ddilyn)

10.30-11.15     Dysgu Gydol Oes - adaryddiaeth    Tu mas y Ganolfan Ddelweddu neu Ibers 0.32 os bydd y tywydd yn wael

10.30-11.30     Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr MedRus 4

11.00-11.45     Llyfrgell Genedlaethol Cymru - taith y Cyn-fyfyrwyr

12.00-12.30     Lluniaeth, croeso a gorsaf codi rhaglen (ar gael fel man cyfarfod a gorsaf lluniaeth tan 16.00) Cyntedd theatr Canolfan Gelfyddydau

12.30-14.00     Canrif a mwy o Astudio Cymru!    Sinema Ganolfan Y Celfyddydau

13.00–17.00     Digwyddiadau adrannol      Gwybodaeth i ddilyn

15.30-17.00     Taith a the Pantycelyn   Pantycelyn

17.00-17.45      Dysgu Gydol Oes - Celf       Ystafell seminar, Yr Ysgol Gelf

18.30–21.30     Swper Dathlu (Cost ychwanegol)    MedRus

21.00-1.00      Parti ar y Pier gyda DJ Eddy Scissorhands   Brasserie

Dydd Sul 25 Mehefin 

9.30–10.30       Cicio'r bar    Bandstand

10.30-12.30     Diweddariad am yr Hen Goleg a lluniaeth   Y Cambria      

                           (dau ddigwyddiad o 1 awr)

13.00-14.00     Sgyrsiau a taith gan y Ganolfan Addysg Iechyd newydd

14.00 - 15.00   Sgyrsiau a taith gan y Ganolfan Addysg Filfeddygol newydd

Cofrestru yma (bydd ffurflen gofrestru digwyddiad yn cael ei chynnwys yn eich e-bost cadarnhau)

Archebwch le yn y cinio yma

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu hychwanegu yn nes at y digwyddiad