Mr Dylan Jones

Mr Dylan Jones

Alumni Engagement Manager

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Dylan yn gyn-fyfyriwr y Brifysgol (2005), a ymunodd y tîm ym mîs Ionawr 2016. Ganddo dros deg mlynedd o brofiad fel marchnatwr proffesiynol
Ymchwilio, cynllunio a rheoli pob gweithgaredd ac ymgyrch codi arian i’w wneud a’r strategaeth gyffredinol.
Gweithio gyda’i gyd-weithwyr ar draws y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, yn ogystal ag adrannau academaidd a gwasanaethau mewnol ac Undeb y Myfyrwyr i sefydlu achosion anorchfygol am gefnogaeth a chynigiadau codi arian i wella profiad myfyrwyr Aber.
Gofalu am y berthynas rhwng y Brifysgol â’i chyn-fyfyrwyr, cyn-aelodau o staff a chefnogwyr (a elwir ar y cyd yn “alumni”).
Golygu’r cylchgrawn PROM a'r newyddlenni e-bost misol.
Annog alumni i gefnogi’r Brifysgol yn weithredol mewn unrhyw ffordd y dymunent wneud hynny.