Ms Flossie Caerwynt

Ms Flossie Caerwynt

Post-doctoral Research Associate (WISERD Civil Society)

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Cyhoeddiadau

Caerwynt, F 2023, Migration, community and identity: Countercultural lifestyle migration to rural wales, 1965-1980. Routledge Research in Culture, Space and Identity, 1 edn, Taylor & Francis, Abingdon. 10.4324/9781003358671
Kingsbury, F 2017, Living the Dream? A Geography of Lifestyle Migration to Rural Wales, 1965-1980. in Welsh Human Geography Postgraduate Conference.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil