Dr Sioned Llywelyn BSc, MSc, PhD, FHEA

Dr Sioned Llywelyn

Digital Capabilities Officer

Gwasanaethau Gwybodaeth

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2014, treuliodd Sioned flwyddyn yn astudio gradd MSc ar Newid, Effaith ac Addasu Amgylcheddol eto o'r Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddor Dear (ADGD), gan gyflwyno traethawd hir ar “Effaith pori dwys ar gyfradd resbiradaeth pridd yng Nghanolbarth Cymru”. 

Ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cwblhaodd ei thesis PhD yn 2019 yn ADGD, dan oruchwyliaeth yr Athro Stephen Tooth, Dr Hywel Griffiths a Dr Cerys Jones. Archwiliodd ei hymchwil ffyrdd gwahanol o hyrwyddo ymwybyddiaeth geomorffolegol mewn ardaloedd yng Nghymru, gan edrych ar le’r ardaloedd hynny mewn diwylliant Cymraeg ar hyd y canrifoedd. Wrth gwblhau ei PhD, dysgodd Sioned ar nifer o fodiwlau cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ADGD a daeth yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch yn 2019. 

Yn 2019 gweithiodd Sioned ym Menter a Busnes, yn y lle cyntaf i wneud gwaith ymchwil ar fesur allyriadau nwyon t? gwydr ar ffermydd Cymru, ac yna fel Rheolwr Datblygu a Mentora, gan roi arweiniad i arweinwyr a oedd yn rhedeg grwpiau trafod wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda ffermwyr Cymru. Mae Sioned bellach wedi dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth fel Arbenigwr Dysgu Ar-lein yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu lle bydd yn cefnogi aelodau staff i ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, bydd hefyd yn helpu i ddatblygu’r ddarpariaeth o gyrsiau hyfforddi Cymraeg ar-lein i staff y brifysgol.

Dysgu

Yn 2018/19 cyfrannodd Sioned at ddysgu ar y modiwlau canlynol:

Cydlynydd Modiwl:

DA10910 - Methodoleg Maes Amgylcheddol

Darlithydd:

DA11020 - Byw gyda newid byd-eang

DA10810 - Newid Hinsawdd

DA10910 - Methodoleg Maes Amgylcheddol

GG10810 - Climate Change

DA28610 - Cyfathrebu Cymdeithas a Gwyddor

DA22810 - Daearberyglon

DA22110 - Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

Ymchwil

PhD (DGES, Prifysgol Aberystwyth): "Archwilio’r posibiliadau ar gyfer mewnblannu dealltwriaeth geomorffolegol o fewn cadwraeth treftadaeth ddaearyddol Cymru"

 

Cyfrifoldebau

 

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 13:00-16:30
  • Dydd Iau 13:00-16:30