Llety

Bydd pob myfyriwr sy’n astudio Addysg Gychwynnol i Athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael llety am ddim.

Bydd Llety’r Brifysgol ar gael i bob myfyriwr Addysg Gychwynnol i Athrawon am yr wyth wythnos y disgwylir i’r myfyrwyr fod ar gampws Prifysgol Aberystwyth. Mae’r wyth wythnos yn hanfodol i’ch hyfforddiant a’ch datblygiad cyn ichi fynd i’ch ysgol ddewisedig i ddatblygu eich sgiliau dysgu.

Tra'n byw yn llety'r brifysgol cewch:

  • ystafell mewn llety hunanarlwyo, gyda'r opsiwn i fwyta yn un o'r bwytai niferus ar y campws os yw’n well gennych fwyta prydau wedi’u coginio
  • aelodaeth Blatinwm am ddim o’r gampfa a fydd yn rhoi mynediad i’r stiwdio ffitrwydd, dosbarthiadau a’r pwll nofio
  • mynediad i lyfrgell y brifysgol ac adnoddau eraill sy’n cynnwys Canolfan y Celfyddydau ac Undeb y Myfyrwyr.

Wrth ddewis Addysg Gychwynnol i Athrawon yn Aberystwyth, fe wnawn ni gymryd y straen oddi arnoch a sicrhau bod eich amser gyda ni cyn esmwythed â phosib.