Ffioedd a Chyllid

Ar y tudalen yma, gewch wybodaeth ar y cymorth cyllid sydd ar gael i pob ddapar myfyrwyr.

I fyfyrwyr sy'n cychwyn mis Fedi 2019, mae cymorth cyllid a bwrsariaethau ar gael i helpu chi yn ystod y flwyddyn o hyfforddiant. 

Faint yw’r ffïoedd dysgu?

£9,000 yw’r ffïoedd sydd wedi’u gosod am Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Gwybodaeth yn gywir 18 Mehefin 2020. 

A oes bwrsariaethau ar gael?  

Oes. Mae gan Lywodraeth Cymru Grant Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ar gyfer rhai pynciau/llwybrau. Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi, ym mis Chwefror fel arfer, pa bynciau sy’n gymwys a faint o arian sydd ar gael. Gall y bwrsariaethau hyn amrywio ond fe’u cynigir gan amlaf am bynciau uchel eu blaenoriaeth ac am raddau anrhydedd dosbarth cyntaf.

The Welsh Government has announced the existing financial incentives for teacher training will be extended into the academic year 2020-21.

The incentives, of up to £20,000 per student, aim to attract the best graduates into teaching priority subjects such as maths, chemistry, physics, computer science and modern foreign languages.

Iaith Athrawon Yfory, the incentive scheme of up to £5,000 to train to teach secondary education in Welsh, will also continue in 2020-21. Iaith Athrawon Yfory can be applied for alongside the incentives for priority subjects, making the maximum incentive up to £25,000.

The highest value incentives are available to graduates undertaking Initial Teacher Education in the priority areas who hold a first class degree, Masters or PhD, with other incentives for graduates with 2:1 and 2:2 degrees.

The funding is for postgraduates starting Initial Teacher Education (ITE) courses in the following subjects:

  • Up to £20,000 for mathematics, physics, chemistry, Welsh or computer sciences;
  • Up to £15,000 for modern foreign languages;
  • £3,000 for graduates with a first-class degree, a Masters or a PhD to teach all other main secondary subjects and primary;
  • A £3,000 supplement for graduates with a first-class degree, a Masters or a PhD undertaking primary PGCE studies with subject specialism in English, Welsh, mathematics or science.

 Further information on the incentives can be found at:

https://www.discoverteaching.wales/teacher-training-incentives/

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Pynciau â blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

 

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

 

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

 

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

 Gradd 1afa/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 £3,000

2.1

£10,000

2.1

 £6,000

2.1

 £0

2.1

 £0

2.2

£6,000

2.2

 £0

2.2

 £0

2.2

 £0

Nodiadau