Ffioedd a Chyllid

Ar y tudalen yma, gewch wybodaeth ar y cymorth cyllid sydd ar gael i pob ddapar myfyrwyr.

I fyfyrwyr sy'n cychwyn mis Fedi 2019, mae cymorth cyllid a bwrsariaethau ar gael i helpu chi yn ystod y flwyddyn o hyfforddiant. 

Faint yw’r ffïoedd dysgu?

£9,000 yw’r ffïoedd sydd wedi’u gosod am Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae benthyciadau ffïoedd dysgu i’w cael trwy’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr a gall myfyrwyr o Gymru sy’n gwneud cais trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru dderbyn cymhorthdal o £5,100 tuag at y ffi ar hyn o bryd.

A oes bwrsariaethau ar gael?  

Oes. Mae gan Lywodraeth Cymru Grant Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ar gyfer rhai pynciau/llwybrau. Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi, ym mis Chwefror fel arfer, pa bynciau sy’n gymwys a faint o arian sydd ar gael. Gall y bwrsariaethau hyn amrywio ond fe’u cynigir gan amlaf am bynciau uchel eu blaenoriaeth ac am raddau anrhydedd dosbarth cyntaf.

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Pynciau â blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

 

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

 

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

 

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

 Gradd 1afa/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 £3,000

2.1

£10,000

2.1

 £6,000

2.1

 £0

2.1

 £0

2.2

£6,000

2.2

 £0

2.2

 £0

2.2

 £0

Nodiadau