Ffioedd a Chyllid

Ar y tudalen yma, gewch wybodaeth ar y cymorth cyllid sydd ar gael i pob ddapar myfyrwyr.

I fyfyrwyr sy'n cychwyn mis Fedi 2019, mae cymorth cyllid a bwrsariaethau ar gael i helpu chi yn ystod y flwyddyn o hyfforddiant. 

Faint yw’r ffïoedd dysgu?

£9,000 yw’r ffïoedd sydd wedi’u gosod am Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Gwybodaeth yn gywir 18 Mehefin 2020. 

A oes bwrsariaethau ar gael?  

Oes. Mae gan Lywodraeth Cymru Grant Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ar gyfer rhai pynciau/llwybrau. Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi, ym mis Chwefror fel arfer, pa bynciau sy’n gymwys a faint o arian sydd ar gael. Gall y bwrsariaethau hyn amrywio ond fe’u cynigir gan amlaf am bynciau uchel eu blaenoriaeth ac am raddau anrhydedd dosbarth cyntaf.

Cymhellion Ariannol ar gyfer Hyfforddiant Athrawon

 

1af / Meistr / Doethuriaeth 

2.1/ Cynradd Atodol*

2.2

Cynradd

TAR Cynradd

3000

3000

 

Uwchradd

Addysg Gorfforol

3000

0

0

Addysg Grefyddol

3000

0

0

Arall (Awyr agored)

3000

0

0

Astudiaethau Busnes

3000

0

0

Bioleg

20000

10000

6000

Celf

3000

0

0

Cemeg1

20000

10000

6000

Cerddoriaeth

3000

0

0

Cymraeg

20000

10000

6000

Daearyddiaeth

3000

0

0

Drama

3000

0

0

Dylunio a Thechnoleg

3000

0

0

Ffiseg1

20000

10000

6000

Hanes

3000

0

0

Ieithoedd Modern

15000

6000

0

Mathemateg

20000

10000

6000

Saesneg

3000

0

0

Technoleg Gwybodaeth

20000

10000

6000

*Pan fo'r radd flaenorol mewn Cymraeg / Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth 

Iaith Athrawon Yfory

Tâl cymhelliant yw Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory, i unigolion cymwys sy’n cwblhau rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon uwchradd achrededig i raddedigion yng Nghymru sy’n ei gwneud yn bosibl iddynt addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu i addysgu’r Gymraeg fel pwnc.

Mae cyfanswm o £5000 ar gael i ddarpar athrawon cymwys, a delir mewn dwy ran:

  1. £2,500 i unigolion cymwys ar gwblhau rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon uwchradd gymwys i raddedigion yng Nghymru sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig;
  2. £2,500 i unigolion cymwys ar gwblhau’n llwyddiannus gyfnod sefydlu mewn ysgol uwchradd Gymraeg neu ddwyieithog a gynhelir neu yn addysgu’r Gymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd a gynhelir yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

https://www.discoverteaching.wales/teacher-training-incentives/