Cwestiynau Cyffredin

A fyddaf yn gallu trefnu fy lleoliadau ysgol fy hun?

Mae’r ysgolion yn y Bartneriaeth yn datblygu ac yn dysgu’r rhaglenni mewn cydweithrediad â’r Brifysgol ac yn deall y gofynion ar gyfer cyrraedd Statws Athro Cymwysedig. O ganlyniad, ni allwch drefnu eich lleoliad ysgol eich hun a byddwn yn gwneud hyn ar eich rhan. 

A fyddwn yn cael fy rhoi mewn ysgol y bûm ynddi o’r blaen?

Na, ni fyddem fel arfer yn eich rhoi mewn ysgol y mae gennych gysylltiadau â hi, yn cynnwys ysgolion y buoch yn astudio ynddynt, neu’n gwneud profiad gwaith neu ysgolion y mae aelod o’r teulu yn gweithio neu’n astudio ynddi.

Faint o oriau fydd yn y dosbarth? A allaf weithio’n rhan-amser?

Mae’r cwrs TAR yn rhaglen astudiaethau proffesiynol ddwys iawn. Yn y brifysgol, gallwch ddisgwyl bod mewn dosbarthiadau rhwng 9yb a 5yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ystod eich cyfnodau ymarfer dysgu, disgwylir ichi fod yn yr ysgol yn ystod yr oriau ysgol. Efallai gofynnir ichi hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, megis nosweithiau rhieni a chyfarfodydd staff. Oherwydd yr oriau gwaith hir a’r amser sy’n cael ei argymell ar gyfer paratoi a myfyrio, fe’ch cynghorir i beidio â gweithio mewn mannau eraill yn ystod y cwrs.