Profion Llythrennedd a Rhifedd

Yn rhan o drefn gyfweld Prifysgol Aberystwyth, disgwylir i bob ymgeisydd sefyll y profion canlynol:

  • prawf llythrennedd (Cymraeg – i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg yn unig)
  • prawf llythrennedd (Saesneg: Ysgrifennu a Deall)
  • prawf rhifedd.

Bydd ymgeiswyr yn sefyll y profion llythrennedd a rhifedd yn ystod y cyfweliad. Ceir gwybodaeth gyflawn am y drefn gyfweld ar ein gwefan.

 

English Literacy Test Exemplar

Numeracy test - exemplar