Mrs Amanda Jones

Mrs Amanda Jones

Cynorthwyydd Personol y Weithrediaeth

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Manylion Cyswllt

Cyfrifoldebau

Mae Amanda yn darparu cefnogaeth weinyddol i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, gan ddelio â materion israddedig ac ôl-raddedig.