Dr Rhodri Evans BScEcon (Aberystwyth), MA (Aberystwyth), PhD (Aberystwyth), AFHEA

Dr Rhodri Evans

Darlithydd Addysg

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Proffil

Rhodri Evans ydw i, ac rydw i'n ddaearyddwr dynol hanesyddol sydd wedi darganfod cartref o fewn i'r Ysgol Addysg. Rwy'n ymddiddori mewn materion sydd ynghlwm ag hunaniaeth, gwleidyddiaeth genedlaetholgar, radicaliaeth myfyrwyr, hanes Cymru a'r gwledig. Graddiais gyda BScEcon mewn Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Brifysgol Aberystwyth yn 2015, cyn ymgymryd ag MA mewn Hanes Cymru yn Aberystwyth a ganolbwyntiodd ar brotestiadau 'Rhyfel y Degwm' yn ystod yr 1890au. Yna ymchwiliais i gymdeithas myfyrwyr Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth a'i rôl wrth ddatblygu ymlyniad wrth hunaniaeth genedlaethol Gymreig yn ystod y 1960au. Ar ôl cwblhau fy PhD, symudais i'r Ysgol Addysg yn 2021.

Ymchwil

Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn materion yn ymwneud â ffurfiant hunaniaeth genedlaethol o fewn cymdeithas, a'r modd y mae gwahanol ffurf ar hunaniaeth yn cael eu mynegi a'u meithrin. Yn ail, rwy'n ymddiddori mewn cyfranogiad ymylol mewn cymdeithas sifil, gan gynnwys gweithredoedd y gellir eu hystyried yn 'radical'. Yn ogystal, mae materion ynglwm a'r gwledig, a'u heffaith ar ddarpariaeth addysgol, a chyfleoedd, yn cynrychioli diddordeb sy'n datblygu.

Cyfrifoldebau

Rwyf yn gyfrifol am gydlynu cyfleoedd ein myfyrwyr adrannol i astudio dramor.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Iau 9:00-17:00

Cyhoeddiadau

Davies, P, Waters-Davies, J, Underwood, C, Lloyd-Williams, S, Ward, A & Evans, R 2022, Exploring the impact of the COVID-19 pandemic on learners in Wales. Llywodraeth Cymru | Welsh Government. <https://hwb.gov.wales/professional-development/the-national-strategy-for-educational-research-and-enquiry-nsere/research-studies-on-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-welsh-education-system/research-study-2/>
Evans, R, Lloyd-Williams, S, Chapman, S & Davies, P 2021, 'On lives, on learning: Online: A study of the lived experiences of stakeholders in the education sector in mid-Wales during the COVID-19 pandemic.'.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil