Dr Stephen Atherton

BA (Anrhydedd) Addysg a Daearyddiaeth, MA, PhD (Aberystwyth), PGCTHE (Aberystwyth), Cymrawd o Higher Education Academy

Dr Stephen Atherton

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Proffil

Cafodd Stephen radd dosbarth 1af BA (anrhydedd) mewn Addysg a Daearyddiaeth, a dyfarnwyd cyllid iddo gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ar gyfer MA (a basiodd â rhagoriaeth) a Doethuriaeth (cyflawnwyd yn 2011), oll ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Lecturer
Coordinator
Moderator
Grader

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil Stephen wedi canolbwyntio'n bennaf ar feysydd rhywedd a'r fyddin, a fu'n darddle i nifer o'i themâu addysgol, daearyddol a chymdeithasegol allweddol. Mae ei ymchwil wedi canolbwyntio'n arbennig ar feysydd megis y cartref a'r teulu, emosiynau a'r cof, gallu plant i gael at addysg a gwasanaethau, ac addysg a hyfforddiant i oedolion. Drwy gydol y themâu hyn, mae Stephen wedi trafod dadansoddiad beirniadol o saern?aeth cymdeithasol rhywedd, gyda phwyslais penodol ar y ffordd mae gwrywdod yn cael ei arddangos mewn ystod o hunaniaethau diwylliannol, yn dibynnu ar y cyfnod a'r lleoliad.

Mae ymchwil Stephen yn datblygu'n nifer o themâu, yn cynnwys;

  • Creu ac arddangos hunaniaethau rhywedd mewn plant ifanc.
  • Technoleg ac addysgeg
  • Datblygu sgiliau mewn Addysg Uwch
  • Addysg a hyfforddiant i Oedolion
  • Plant teuluoedd sydd yn y Fyddin.

Cyhoeddiadau

Erbas, C & Atherton, S 2020, 'A Content Analysis of Augmented Reality Studies Published in 2017', Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol. 5, no. 1, pp. 7-15.
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘Nid yw wedi’i fwriadu i gael ei asesu yn y ffordd rydyn ni’n asesu’: Ailfeddwl am asesu ar gyfer cymhwyster yng nghyddestun gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. e133-e147. 10.1002/curj.53
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘[It] isn’t designed to be assessed how we assess’: Rethinking assessment for qualification in the context of the implementation of the Curriculum for Wales', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. 303-316. 10.1002/curj.36
Atherton, S 2017, 'Using Virtual Reality Headsets in Learning and Teaching', Paper presented at AU Learning and Teaching Conference, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 10 Jul 2017 - 12 Jul 2017.
Atherton, SJ 2016, Researching Military Men. in AJ Williams, N Jenkings, R Woodward & MF Rech (eds), The Routledge Companion to Military Research Methods. Routledge Handbooks, Taylor & Francis, pp. 243-255.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil