Mrs Sara England

Mrs Sara England

Cynorthwy-ydd Cyllidol

Adran Gyllid

Manylion Cyswllt

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 08:30-18:00
  • Dydd Mawrth 9:00-15:00
  • Dydd Mercher 9:00-15:00
  • Dydd Iau 9:00-15:00
  • Dydd Gwener 9:00-15:00