Dr David Jones BA Ph.D. (Cymru) FRHistS

Dr David Jones

Head of Department (History & Welsh History)

Reader

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae gan Dr David Ceri Jones BA Ph.D. (Cymru), ddiddordebau eang yng Nghymru fodern gynnar ac yn y ddeunawfed ganrif, ynghyd ag Ynysoedd Prydain, a byd ehangach yr Iwerydd. Hanesydd syniadau ydyw yn bennaf, ac mae craidd ei ymchwil yn ymwneud â themâu sy'n ymwneud â hanes crefydd y ddeunawfed ganrif, yn enwedig efengyliaeth a Methodistiaeth. Mae ganddo ddiddordeb penodol hefyd yn y rhyngwyneb rhwng hanes a diwinyddiaeth, gyda llawer o'i waith yn rhychwantu'r ddwy ddisgyblaeth.

Dysgu

Ymchwil

Cyfrol gyntaf David_'A Glorious Work in the World': Welsh Methodism and the International Evangelical Revival, 1735'1750_ (2004), oedd yr unig waith am hanes a osodwyd ar restr fer Gwobr gyntaf glodfawr Roland Mathias ar gyfer ysgrifennu am Gymru yn Saesneg yn 2005.

Mae wedi datblygu'r gwaith hwn yn sylweddol gan ysgrifennu ymhellach am ddatblygiad Calfiniaeth yn y ddeunawfed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn ddiweddar cwblhaodd The Elect Methodists: Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735'1811, a gaiff ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru.

Ym mis Rhagfyr 2010 cyd-drefnodd gynhadledd ar Martyn Lloyd-Jones yn Wycliffe Hall, Rhydychen. Ar y cyd ag Andrew Atherstone yn ddiweddar gorffennodd olygu cyfrol o ysgrifau'n codi o'r gynhadledd â'r teitl Engaging with Lloyd-Jones, a gaiff ei chyhoeddi yn 2011 gan IVP.

Mae prosiectau ymchwil y dyfodol yn cynnwys cynhyrchu'r golygiad beirniadol cyntaf o ohebiaeth Drawsiwerydd yr efengylwr o'r ddeunawfed ganrif, George Whitefield, cofiant i Elwyn Davies, sylfaenydd y Mudiad Efengylaidd yng Nghymru, a chyflwyniad i efengyliaeth, The Fire Divine: Introducing Evangelicalism, sydd i'w gyhoeddi gan IVP.

David hefyd yw golygydd y cyhoeddiad nodedig Proceedings of the Wesley Historical Society.

Oriau Swydda (Amseroedd cyswllt myfyrwyr)

  • Dydd Llun 2.00-3.00
  • Dydd Mawrth 2.00-3.00
  • Dydd Iau 2.00-3.00

Cyhoeddiadau

2016

Jones, D.C. 2016. George Whitefield and Heart Religion. In J. Coffey. (gol) Heart Religion: Evangelical Piety in England & Ireland, 1690-1850. Oxford University Press, Oxford tt. 93-112. Cadair

Hammond, G., Jones, D.C. 2016. George Whitefield: Life, Context, and Legacy. Oxford University Press, Oxford Cadair

2014

Jones, D.C. 2014. 'Evangelical resurgence in the Church in Wales in the Mid-Twentieth Century'. In A. Atherstone., J. Maiden. (gol) Andrew Atherstone and John Maiden (eds), Evangelicalism and the Church of England in the Twentieth Century. Studies in Modern British Religious History Boydell & Brewer Cadair

Jones, D.C. 2014. Calvinistic Methodism and the Reformed Tradition in Eighteenth-Century Wales. In T. Ó hAnnracháin., R. Armstrong. (gol) Christianities in the Early Modern Celtic World. Springer Nature, Houndmills (Palgrave) tt. 164-178. Cadair

Allen, R.C., Jones, D.C., Hughes, T.O. 2014. The Religious History of Wales: Religious Life and Practice in Wales from the Seventeenth Century to the Present Day. Welsh Academic Press Cadair

Jones, D.C. 2014. ‘Some of the Grandest and Most Illustrious Beauties of the Reformation’: John Elias and the Battle over Calvinism in Early-Nineteenth-Century Welsh Methodism. Bulletin of the John Rylands Library 90 (1) tt. 113-134. 10.7227/BJRL.90.1.6 Cadair

2013

Jones, D. 2013. Nonconformists and Home Mission. In R. Pope. (gol) T&T Clark Companion to Nonconformity . Bloomsbury Publishing tt. 353-380. 10.5040/9781472551351.ch-017 Arall Cadair

Jones, D. 2013. ABC of Nonconformity. T&T Clark Companion to Nonconformity . Bloomsbury Publishing, London tt. 535-700. 10.5040/9781472551351.0004 Arall Cadair

Bebbington, D., Jones, D.C. 2013. Evangelicalism and Fundamentalism in the United Kingdom during the Twentieth Century. Oxford University Press Cadair

Jones, D.C. 2013. '"So much idolized by some and railed at by others": Towards understanding George Whitefield'. Wesley and Methodist Studies. tt. 3-29. Cadair

2012

Jones, D.C., White, E.M., Schlenther, B.S. 2012. The Elect Methodists: Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735‑1811. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, Cardiff Cadair

2011

Atherstone, A., Jones, D.C. 2011. Engaging with Martyn Lloyd-Jones: The Life and Legacy of ‘the Doctor’. Apollos, Nottingham Arall Cadair

Jones, D.C. 2011. '"Like the Time of the Apostles": the Fundamentalist Mentality in Eighteenth-Century Welsh Evangelicalism. Cylchgrawn Hanes Cymru | Welsh History Review 25 (3) tt. 374-400. Cadair

Jones, D.C. 2011. 'Welsh evangelicals, the eighteenth-century British Atlantic world and the creation of a "Christian Republick"'. In H. V. Bowen. (gol) Wales and the British Overseas Empire: Interactions and Influences, 1650-1830. Manchester University Press tt. 87-113. Cadair

Minkema, K., Neele, A., Andel, K.V., Jones, D.C. 2011. 'Sure the time here now is like New England': What happened when the Welsh Calvinistic Methodists read Jonathan Edwards? Cadair

2009

Jones, D.C. 2009. 'John Lewis and the promotion of the international evangelical revival, 1735-56'. In D. W. Roberts. (gol) Dyfed Wyn Roberts (ed.), Revival, Renewal and the Holy Spirit. Paternoster Press tt. 13-26. Cadair

Jones, D.C. 2009. '"Transcripts of my heart": Welsh Methodists, Popular Piety and the International Evangelical Revival, 1738-1750'. Joan Allen and Richard C. Allen (eds), Faith of our Fathers: Popular Culture and Belief in Post-Reformation England, Ireland and Wales. Cambridge Scholars Publishing tt. 95-117. Cadair

Jones, D.C. 2009. '"We are of Calvinistical principles": How Calvinist was early Calvinistic Methodism?'. The Welsh Journal of Religious History 4 tt. 37-54. Cadair

Jones, D. 2009. John Lewis and the promotion of the international evangelical revival, 17351756. In D. W. Roberts. (gol) Revival, Renewal and the Holy Spirit. Studies in Evangelical History & Thought Paternoster Press, Milton Keynes Cadair

2008

Jones, D.C. 2008. Calvinistic Methodism and the origins of evangelicalism in England. In M. A. G. Haykin., K. J. Stewart. (gol) The Advent of Evangelicalism: Exploring Historical Continuities. B&H Academic tt. 103-128. Cadair

Jones, D.C. 2008. '"A Glorious Morn"?: Methodism and the Rise of Evangelicalism in Wales, 1735-1762'. In M. Smith. (gol) British Evangelical Identities Past and Present, Volume 1: Aspects of the History and Sociology of Evangelicalism in Britain and Ireland. Paternoster Press tt. 97-113. Cadair

Jones, D.C. 2008. 'Fictional Selves in the life and writings of Edward Williams ('Iolo Morganwg, 1747-1826')'. Cylchgrawn Hanes Cymru | Welsh History Review 24 (1) tt. 29-51. Cadair

Jones, D.C. 2008. 'Narratives of Conversion in English Calvinistic Methodism'. In K. Cooper., J. Gregory. (gol) Revival and Resurgence in Christian History: Studies in Church History. Boydell & Brewer tt. 128-41. Cadair

2007

Jones, D.C., Jenkins, G.H., Jones, F.M. 2007. The Correspondence of Iolo Morganwg, 1770-1826. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press Cadair

Jones, D.C. 2007. 'Some women's voices in early English and Welsh Calvinistic Methodism'. Cylchgrawn Hanes: Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 31 tt. 37-51. Cadair

Jones, D. 2007. The Letters of Edward Williams ‘Iolo Morganwg’. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, Cardiff Cadair

2005

Jones, D. 2005. Iolo Morganwg and the Welsh rural landscape. A rattleskull genius: The many faces of Iolo Morganwg. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press tt. 227-250. Cadair Arall

Jones, D.C. 2005. 'Iolo Morganwg and the Welsh Rural landscape'. Geraint H. Jenkins (ed.), A Rattleskull Genius: The Many Faces of Iolo Morganwg. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press tt. 227-50. Cadair

2004

Jones, D. 2004. A Glorious Work in the World: Welsh Methodism and the International Evangelical Revival, 1735-1750. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press Cadair Arall

Jones, D.C. 2004. 'A Glorious Work in the World': Welsh Methodism and the International Evangelical Revival, 1735-1750. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press Cadair

Jones, D.C. 2004. '"Mere Humbug": Iolo Morganwg and the Board of Agriculture, 1796-1815'. Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion | Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 10 tt. 76-97. Cadair

2003

Jones, D. 2003. “The Lord did give me a particular honour to make [me] a peacemaker”: Howel Harris, John Wesley and Methodist infighting, 1739-1750. Bulletin of the John Rylands Library tt. 73-88. Cadair

Jones, D.C. 2003. '"The Lord did give me a particular honour to make [me] a peacemaker": Howel Harris, John Wesley and Methodist Infighting, 1739-1750. Bulletin of the John Rylands Library 85 (2 and 3) tt. 73-98. Cadair

2001

Jones, D. 2001. The Board of Agriculture, Walter Davies (‘Gwallter Mechain’) and Cardiganshire, c. 1794-1815. Ceredigion: Journal of the Ceredigion Historical Society 14 (1) Cadair