Dr Paul O'Leary

BA, PhD (Cymru)

Dr Paul O'Leary

Athro mewn Hanes Cymru

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Proffil

Athro Syr John Williams yn Hanes Cymru yw Paul O'Leary BA, PhD (Cymru) ac yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol. Mae'n arbenigo yn hanes Cymru yn y 19eg ganrif, ac yn neilltuol ar fudo'r Gwyddelod, hanes trefol, y cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon ac hefyd rhwng Cymru a Ffrainc. Ysgrifennodd hefyd ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Ef yw awdur Claiming the Streets: Processions and Urban Culture in South Wales, c.1830-1880 (2012), Immigration and Integration: the Irish in Wales, 1798-1922 (2000), Ffrainc a Chymru, 1830-1880: Dehongliadau Ffrengig o Genedl Ddi-wladwriaeth (2015), cyd-awdur Wales One Hundred Years Ago (1999), cyd-olygydd (gyda Neil Evans a Charlotte Williams), A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), cyd-awdur gyda Neil Evans a Charlotte Williams, 'Race, Nation and Globalization' yn Paul O'Leary, Neil Evans a Charlotte Williams (goln), A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), cyd-awdur gyda Neil Evans, 'Playing the Game: Sport and Ethnic Minorities in Modern Wales' yn Paul O'Leary, Neil Evans a Charlotte Williams (goln), A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), golygydd Irish Migrants in Modern Wales (Lerpwl, Gwasg Prifysgol Lerpwl, 2004) a chyn-olygyddd Llafur, the Journal of the Society for Welsh Labour History (1994-2000). Ef yw cyd-olygydd Cylchgrawn Hanes Cymru.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Lecturer
Aspire Admin
Coordinator
Moderator

Mae Yr Athro O'Leary yn dysgu'n eang, o fodiwlau craidd Hanes Cymru yn y Flwyddyn Gyntaf hyd at gyrsiau Meistr a goruchwylio traethodau PhD, gan gynnwys Traethodau Estynedig a Phwnc Arbenigol ar y Gwyddelod ym Mhrydain.

Cyhoeddiadau

O'Leary, P 2019, Revolution, Culture and Industry, c.1700‒1850. in G Evans & H Fulton (eds), The Cambridge History of Welsh Literature. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 253-263. 10.1017/9781316227206.015
O'Leary, P 2017, 'Obituary: John Davies (1938-2015)', Cylchgrawn Hanes Cymru | Welsh History Review, vol. 28, no. 2, pp. 549-563.
O'Leary, P 2017, 'Wales and the First World War: Themes and Debates', Cylchgrawn Hanes Cymru | Welsh History Review, vol. 28, no. 4, pp. 591-617. 10.16922/whr.28.4.1
O'Leary, P 2017, 'Welsh Keywords: Crachach' Planet: The Welsh Internationalist.
O'Leary, P 2017, ‘A Vertiginous Sense of Impending Loss’: Four Nations History and the Problem of Narrative. in N Lloyd-Jones & MM Scull (eds), Four Nations Approaches to Modern ‘British History’: A (Dis)United Kingdom?. Springer Nature, pp. 59-82. 10.1057/978-1-137-60142-1_3
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil