Dr Rhun Emlyn BA (Cymru), MA (Cymru), PhD (Cymru)

Dr Rhun Emlyn

Darlithydd

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Rhun Emlyn BA, MA, PhD (Cymru) yn Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Hanes yn yr adran. Mae yn hanesydd yr Oesodd Canol, gyda diddordebau ymchwil arbennig mewn hanes eglwysig a gwleidyddol, yn ogystal â hanes Cymru. Canolbwyntia ei waith ar hyn o bryd ar fyfyrwyr canoloesol Cymreig, eu gyrfaoedd a'u dylanwad ar gymdeithas Ewrop a Chymru.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Lecturer
Coordinator

Dysg Rhun Emlyn fodiwlau ar hanes Cymru a hanes yr Oesoedd Canol, gan gynnwys:

  • HA10820 Argyfwng, Gwrthryfel a Ffydd yn Ewrop 1100-1540
  • HA3513 Cymdeithas Ewtop a'r Meddwl Canoloesol 1200-1500
  • HC22220/HC32220 Gwrthdaro a Chydfodolaeth: Cymru o'r Normaniaid hyd Glyndwr
  • HP34520/HP34620 Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol

Ymchwil

Mae gan Rhun Emlyn ddiddordebau ymchwil mewn agweddau o hanes Cymru a hanes ehangach Ewrop yn yr Oesoedd Canol, yn arbennig hanes eglwysig a gwleidyddol. Mae'r rhain yn cynnwys astudio'r ymdeimlad o hunaniaeth yng Nghymru, y cyfleoedd gyrfa oedd ar gael a'r cysylltiadau a fodolai ar draws Ewrop trwy'r eglwys. Diddordeb arbennig sydd ganddo yw perthynas yr eglwys a gwleidyddiaeth a sut effeithiai hyn ar sefyllfa Cymru erbyn yr Oesoedd Canol diweddar. Derbyniodd Rhun Emlyn ysgoloriaeth dysgu cyfrwng Cymraeg er mwyn gwneud ymchwil uwchraddedig i'r meysydd hyn, ac mae'n cwblhau doethuriaeth yn yr adran ar hyn o bryd. Pwrpas y doethuriaeth yw astudio myfyrwyr canoloesol Cymreig gyda'r pwyslais ar ddarganfod y myfyrwyr hyn ym mhrifysgolion Lloegr a chyfandir Ewrop a gweld y gyrfaoedd a ddilynwyd ganddynt yn dilyn eu cyfnod mewn addysg; arwain hyn at ystyried nifer o feysydd megis addysg, bywyd eglwysig a gwleidyddiaeth. Bwriad yr ymchwil yw arwain at ddealltwriaeth pellach o berthynas Cymru gyda'r prifysgolion, pwysigrwydd y prifysgolion i'r gymdeithas Gymreig a chyfraniad y myfyrwyr hyn at fywyd y cyfnod.

Cyfrifoldebau

Tiwtor Rhan Un

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 15:00-16:00
  • Dydd Mawrth 16:00-17:00

Cyhoeddiadau

Emlyn, R 2020, 'English, Welsh and Irish Scholars in the New Universities of the Continent in the Later Middle Ages', History, vol. 105, no. 366, pp. 381-401. 10.1111/1468-229X.13016
Emlyn, R 2018, Migration and Integration: Welsh Secular Clergy in England in the Fifteenth Century. in P Skinner (ed.), The Welsh and the Medieval World: Travel, Migration and Exile. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Emlyn, R 2012, Serving Church and State: the Careers of Medieval Welsh Students. in L Clark (ed.), The Fifteenth Century XI: Concerns and Preoccupations. The Fifteenth Century, vol. XI, Boydell & Brewer, Woodbridge, pp. 25-40.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil