Simon Parsons Athro yn y Celfyddydau mewn Hanes Lleol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 Simon Parsons

Postgraduate

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

  • Ebost: sip29@aber.ac.uk
  • Swyddfa: Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  • Rhagenwau personol: Fe/ei

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Dysgu

Grŵp seminar yn y modiwl ‘Cyflwyniad i Hanes’ blwyddyn gyntaf

Grŵp seminar ym modiwl ‘Creu Hanes’ yr ail flwyddyn