Charles Roberts BA anrhydedd Prifysgol Bangor

 Charles Roberts

Postgraduate

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Ymchwil

Teitl traethawd ymchwil Phd: ‘Effaith pandemig 1918-20 ar gymunedau Gymru gyfan.’
 

Does neb wedi ymchwilio i effaith pandemig 1918-20 ar Gymru gyfan, neu fel y gelwir yn y cyfnod ‘Y ffliw Sbaenaidd’. Bydd yr astudiaeth yn defnyddio dulliau a deunyddiau ansoddol a mesurol.

Mae amcangyfrifon yn awgrymu bu rhwng 10,000 a 13,000 o bobl farw o’r ffliw, ond mae’r marwolaethau hyn yn dod yn sgil Y Rhyfel Mawr, ac i raddau wedi’w cuddio dan ei chysgod.