Ymweliad IBERS gan CARAS

Ymweliad CARASBu dirprwyaeth o gynrychiolwyr pedair o sioeau  brenhinol Prydain ar ymweliad â IBERS fis Ebrill 2009.
Roedd y cynrychiolwyr o CARAS  yn ymweld â Aberystwyth i groesawu’r Cadeirydd newydd Mr. Cyril Davies.
Dywedodd Mr. Davies
“Bu aelodau CARAS mewn cyflwyniadau gan aelodau o staff ymchwil Ymweliad CARASy sefydliad a fe gafwyd taith gynhwysfawr o gwmpas safle IBERS yng Ngogerddan. Roedd pawb wedi cael argraff dda o’r ystod o weithgaredd ymchwil sydd ar waith yn IBERS – roedd yn agoriad llygaid.  Mae cyfraniad  IBERS i amaethyddiaeth ac i’r amgylchedd heddiw ac i’r dyfodol yn wefreiddiol. Mae aelodau CARAS yn cefnogi gwaith IBERS a roedd yr ymweliad yn brofiad buddiol a dymunol i bawb,”