Bwrdd Ymgynghorol Newydd Ffermydd IBERS

Yn dilyn uno IGER á Phrifysgol Aberystwyth i ffurfio IBERS, mae gweithgareddau ymchwil a masnachol ffermydd y  Sefydliad hefyd wedi uno i weithredu fel un. Mae ffermydd newydd y Brifysgol yn cynnwys 6 uned ar wahán, dros 1100 hectar o dir ac yn cwmpasu  ystod eang o fentrau cnydau a da byw.
Dywedodd Yr Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr IBERS
“Ein her yw datblygu strategaeth ffermydd newydd sydd yn diogelu darpariaeth  adnoddau ymchwil o’r radd flaenaf,  tra’n gwella  perfformiad masnachol.  Un enghraifft o hyn ydy buddsoddi mewn adnoddau newydd yn Nhrawscoed, gan atgyfnerthu ymrwymiad IBERS i weithio gyda ac i gefnogi’r sector amaethyddol.”
Mae Bwrdd Ymgynghorol Ffermydd newydd wedi ei sefydlu, yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i gyfrannu i ddatblygiad strategol Ffermydd Prifysgol Aberystwyth; gan sicrhau fod y gweithgareddau yn cwrdd ag anghenion ymchwil, ond yn unioni á anghenion cynhyrchwyr, proseswyr a mán werthwyr yn y sector fwyd ym Mhrydain.
“Mae IBERS yn hynod falch i dderbyn ymrwymiad yr aelodaeth o galibr uchel i’r Bwrdd Ymgynghorol Ffermydd; sydd yn cynrychioli  amrywiol  agweddau o fewn y diwydiant” medd Yr Athro Powell

Dr. Huw Mc Conochie, Rheolwr Ffermydd IBERS Dr. Huw Mc Conochie, Rheolwr Ffermydd IBERS

Aelodau Bwrdd Ymgynghorol Ffermydd IBERS, Prifysgol Aberystwyth:

 • Mr Gareth Davies
  Pennaeth Amaeth
  Wynnstay Group Plc

 • Mr David Edwards
  Ymgyngoriaeth DWE cyf.

 • Mr Gareth Evans
  Ysgrifennydd y Cwmni
  Celtic Pride Cyf.

 • Mr Huw Gwillim
  Rheolwr Rhanbarthol Bwyd-Amaeth, DBPF
  Llywodraeth Cynulliad Cymru

 • Mr David Wynne Finch
  Ffermydd Wynne Finch

 • Mr Anthony O’Regan
  Cyfarwyddwr Arolwg Busnes Fferm
  IBERS

 • Mr Duncan Sinclair
  Rheolwr Amaeth DU
  Waitrose Cyf.

 • Mr John Lloyd Jones
  Cadeirydd
  Cyngor Cefn Gwlad Cymru

 • Yr Athro Martin Jones
  Dirprwy Is- Ganghellor
  Sefydliad Daearyddiaeth ac Astudiaethau Daear

 • Dr. Huw Mc Conochie
  Rheolwr Ffermydd IBERS

 • Mrs Rachel Rowlands MBE

 • Dr. Sinclair Mayne
  Cynghorydd Gwyddonol Adrannol
  Adran Amaeth a Datblygu Gwledig Gogledd Iwerddon