Gwobrau Dysgu

06 Mai 2014

Cydnabyddwyd pedwar o bobl IBERS gyda Canmoliaeth Uchel yn Ngwobrau Dysgu a Aweinir gan  Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar Ddydd Gwener yr 2il o Fai:

Dywedodd Dr John Warren, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu IBERS “Roedd hi’n dda gweld safon addysgu IBERS yn cael ei gydnabod drwyddi draw gyda enwebiadau mewn pedwar o gategoriau gwahanol iawn”.


Gyda 439 o enwebiadau, mae’r GDdAM, bellach yn dair oed, ddwywaith maint y llynedd. Daeth dros 100 o bobl ynghyd yn MedRus i ddathlu cyflawniadau’r flwyddyn, gyda areithiau gan gynrychiolwyr Undeb y Myfyrwy, a phryd tri-chwrs.