Sefydliadau Arweiniol yn rhoi Llwyfan i'r Biowyddorau yn eich maes chi yn Cereals 2016

07 Mehefin 2016

Dewch i Stondin 702 yn Cereals 2016 i ddysgu sut mae ymchwil arloesol i'r biowyddorau yn creu buddion go iawn i amaethyddiaeth.

Cam arall ymlaen tuag at sefydlu Canolfan Ragoriaeth Filfeddygol yn Aberystwyth

13 Mehefin 2016

Cyhoeddiad gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar raglen meddygaeth filfeddygol ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Coleg Milfeddygol Brenhinol. 

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu dirprwyaeth o Frasil

10 Mehefin 2016

Bydd dirprwyaeth o brifysgolion ym Mrasil yn ymweld â'r Brifysgol.