Gwobr ryngwladol ar gyfer partner consortiwm bio a arweinir gan Aberystwyth

30 Mawrth 2016

Mae Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn arwain consortiwm "ADMIT BioSuccInnovate", sef un o fentrau Climate-KIC a ariennir gan Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewrop (EIT), ar y cyd â Reverdia a phartneriaid eraill yn Ewrop.

Cennydd o Aberystwyth yn ail yn Myfyriwr Llaeth y Flwyddyn

30 Mawrth 2016

Mae Cennydd Jones o Bontsian, Llandysul wedi dod yn ail yng ngwobr fawreddog yr RABDF MSD Iechyd Anifeiliaid Myfyriwr Llaeth y Flwyddyn. Mae Cennydd yn ei flwyddyn olaf, yn astudio Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeilaid yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth a fe gurodd 26 o ymgeiswyr eraill.

Blwyddyn o interniaeth gyda Chyfoeth Naturiol Cymru

22 Mawrth 2016

Mae Ant Baker yn ei flwyddyn olaf israddedig yn astudio Bioleg y Môr a Dŵr Croyw ac mae wedi dychwelyd at ei astudiaethau ar ôl interniaeth gyflogedig yn para blwyddyn. Treuliodd y flwyddyn gyda thîm monitro morol Cyfoeth Naturiol Cymru, sef rheoleiddiwr amgylcheddol Llywodraeth Cymru sydd â’r gwaith o warchod a gwella amgylchedd Cymru.


 

Cydweithio gyda Brasil i ymladd clefyd ‘Tan-Spot’ mewn gwenith

21 Mawrth 2016

Ymchwil wedi ei ganolbwyntio ar Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol IBERS, lle mae’r dechnoleg ddelweddu yn cyflymu datblygiad mathau newydd o gnydau.

Beth am helpu i wella cwrw?

18 Mawrth 2016

Mae dros 20 miliwn peint o gwrw yn cael eu hyfed bob dydd yn y DU ac mae llawer o'r rhain wedi eu cynhyrchu gyda chymorth ymwchwil gan wyddonwyr yn Athrofa'r Gwyoddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).

Prifysgol Aberystwyth yn serennu ar Countryfile

14 Mawrth 2016

Myfyrwyr o IBERS yn ymddangos ar sioe boblogaidd y BBC, Countryfile.

Gwobr Hult: Tîm o Aberystwyth yn cyrraedd rownd derfynol Llundain

08 Mawrth 2016

Brandon Ribatika, Mohammed Waqasl a Sohail Iqbal i gynrychioli Aberystwyth yn rownd derfynol ranbarthol Llundain Gwobr Hult ar 11-12 Mawrth.

Gwobrwyo Enillwyr Gystadleuaeth Ffotograffiaeth IBERS

02 Mawrth 2016

Gwobrwywyd enillwyr Gystadleuaeth Ffotograffiaeth IBERS 2015 ar Ddydd Mercher 2ail Mawrth gan Gyfarwyddwr IBERS, Yr Athro Mike Gooding