Ffurflen Diwrnod Blasu

Wrth gyflwyno'r ffurflen archebu hon, rydych chi'n rhoi caniatâd i'ch data gael ei brosesu er mwyn hwyluso logisteg y Diwrnod Blasu, ac i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch yn achos cyflyrau meddygol yn cael eu datgan. Dim ond mewn perthynas â'r trefniadau ar gyfer y digwyddiad hwn y byddwn yn cysylltu â chi. Mae'r data'n cael ei chadw'n ddiogel ac yn hygyrch i'r staff hynny yn yr adran yn unig sydd â chyfrifoldeb penodol am drefniadau Diwrnod Blasu. Gellir cynnal data am hyd at 14 mis i helpu gyda chynllunio mewnol gweithgareddau recriwtio yn y dyfodol.