Grwpiau Ymchwil

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn gartref i gymuned o grwpiau ymchwil ffyniannus. Mae pob aelod o'r staff, ynghyd â'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr PhD, yn aelodau o un Grŵp Ymchwil fan leiaf. Mae pob Grŵp Ymchwil yn trefnu'i raglen seminarau ei hun. Mae'r rhaglen hon yn gyfle i'r staff a'r myfyrwyr ymchwil gyflwyno'u gwaith ymchwil cyfredol ac i gael adborth amdano. Mae'r Grwpiau Ymchwil hefyd yn croesawu siaradwyr gwadd ac maent yn trefnu cynadleddau a gweithdai achlysurol.

Security Research Group (SRG)

Posthumanities Research Group (mwy o wybodaeth i ddilyn)