Cyfnodolion

Mae cryfder y diwylliant ymchwil i'w weld yn amlwg hefyd yn y nifer sylweddol o gyfnodolion a olygir yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Mae'r cyfnodolion a olygir gan aelodau'r Adran yn rhoi llwyfan i ddatblygiad proffesiynol ac maent yn sicrhau cyfleoedd i ddylanwadu ar y trafodaethau sy'n diffinio gwahanol feysydd astudio. Mae myfyrwyr uwchraddedig hefyd yn chwarae rhan yn y gweithgareddau hyn fel cynorthwywyr golygyddol neu fel cyfranogwyr yn y digwyddiadau a noddir gan gyfnodolion penodol.

Cylchgrawn Saesneg
Intelligence and National Security
International Relations
Kantian Review
Rethinking History