Rhaglen Seminarau Ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol (IPRS)

Y Seminar Ymchwil yw un o ganolbwyntiau allweddol diwylliant ymchwil yr Adran. Mae'r seminar ymchwil wythnosol hwn yn fforwm i drafod ymchwil cyfredol yr Adran. Mae pob seminar yn canolbwyntio ar un mater, ac fe geir cyflwyniadau gan staff yr Adran neu gan ymwelwyr uchel eu parch o brifysgolion eraill yng nghryn nifer o'r sesiynau hyn. Mae gofyn i bob myfyriwr PhD  trydedd flwyddyn hefyd roi cyflwyniad yn ystod y gyfres o seminar ymchwil.  Mae hyn yn rhoi cyfle heb ei ail iddynt i ddangos y cynnydd a wnânt ac i gael adborth  oddi wrth gyd-fyfyrwyr a staff.

2020/21

IPRS Schedule Semester 1 2020-21

2018/19

IPRS Schedule Semester 1 2018-19

IPRS Schedule Semester 2 2018-19

2017/18

IPRS Schedule Semester 1 2017-18

IPRS Schedule Semester 2 2017-18