Myfyrwyr y gyfraith yn rhoi dyfarniad o fodlonrwydd

09 Awst 2017

Mae myfyrwyr y Gyraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi dyfarniad diamwys o blaid eu hastudiaethau mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr ar draws y DU.


Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd ar 9 Awst 2017, roedd 90% o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith Aberystwyth yn cytuno eu bod yn fodlon yn gyffredinol o’i gymharu â’r cyfartaledd ar draws y DU o 84%.

Ddim yn siŵr beth i wneud o fis Medi?

31 Mai 2017

Oes gennych radd israddedig da mewn unrhyw ddisgyblaeth neu brofiad gwaith cyfatebol perthnasol? Yn yr achos hwnnw, efallai y byddwch am ystyried ein rhaglenni uwchraddedig a addysgir mewn hawliau dynol a chyfraith ddyngarol, mewn cyfraith amgylcheddol neu mewn cyfraith fasnachol.


 

Adran y Gyfraith a Throseddeg Aber yn gosod y bar yn uchel mewn Arolwg Myfyrwyr

10 Awst 2016

Mae myfyrwyr Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi sgôr ardderchog o 89% i’w phrif gwrs gradd yn Y Gyfraith mewn arolwg DU dylanwadol, sy’n uwch na ffigwr y Deyrnas Unedig o 86%.

Cymdeithas sy'n newid – Cyfraith sy’n newid?

17 Mawrth 2016

Cynhadledd ôl-raddedig dau ddiwrnod i archwilio sut mae'r gyfraith yn ymdopi â newidiadau mewn cymdeithas.

Ail Gynhadledd Lwyddiannus!

06 Medi 2017

Ym mis Mawrth cynhaliodd Cynhadledd Uwchraddedig Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth ail gynhadledd lwyddiannus ar gampws Llanbadarn.


 

Archif Newyddion