Emyr Lewis

 Emyr Lewis

Athro

Head of Department - Aberystwyth Law School

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Manylion Cyswllt

Proffil

Penodwyd yr Athro Emyr Lewis i fod yn Bennaeth Adran ym Mis Medi 2019. Cyn hynny, bu'n gyfreithiwr yn un o swyddfeydd cyfreithiol mwyaf Cymru, lle'r oedd yn Uwch Bartner, gan arbenigo mewn Cyfraith Gyhoeddus, Cyfraith fasnachol a chyfreithiau Cymorth y Wladwriaeth a Chaffael Cyhoeddus. Yn y ystod ei gyfnod mewn practis, fe weithiodd hefyd am 12 mlynedd  fel aelod y Deyrnas Gyfunol ar COMEX, Pwyllgor Arbenigwyr Cyngor Ewrop sy'n craffu ar sut mae gwladwriaethau yn cydymffurfio gyda Siarter Ewrop dros Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol, ac fel Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru ynn Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi rhoi tystiolaeth i Bwyllgorau Seneddau y DG a Chymru am gyfraith datganoli, cyfraith iaith a hawliau plant. Mae'n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru Comisiwn y Gyfraith ac o bwyllgorau llywio Cymru'r Gyfraith a Chyfraith Gyhoeddus Cymru. Mae'n Gyfreithiwr y Goruchaf Lys.

Dysgu