Cyrsiau Byrion

 

Cwrs Calan 2019 Felin-fach

25 Ionawr 2019
Campws Theatr Felin-fach 
09:30-15:30  | £10/£6 | ciowfa@ceredigion.gov.uk

Sadwrn Siarad y Drenewydd Chwefror 2019

16 Chwefror 2019
Coleg y Drenewydd
09:30-15:30  | £10/£6 | learnwelsh@aber.ac.uk

Cwrs Deuddydd Aberhonddu 2019

25-16 Chwefror 2019
Coleg Aberhonddu
09:30-15:30  | £10/£6 | ail@aber.ac.uk

Penwythnos Cymraeg i'r Teulu 2019

1-3 Mawrth 2019
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Ymholiadau | 0800 876 6975 | dysgucymraeg@aber.ac.uk
Taflen Wybodaeth Llangrannog 2019