Cyrsiau Byrion

 

Cwrs Calan Aberystwyth 2020

24 Ionawr 2020
Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
09:30-16:00 | £10/£6 | dysgucymraeg@aber.ac.uk 

 

Sadwrn Siarad Caerfyrddin 2020

15 Chwefror 2020
Yr Atom, Caerfyrddin
09:30-16:00 | £10/£6 | dysgucymraeg@aber.ac.uk 

Sadwrn Siarad Y Drenewydd 2020

15 Chwefror 2020
Coleg y Drenewydd
09:30-16:00 | £10/£6 | dysgucymraeg@aber.ac.uk 

Ysgol Chwefror Aberhonddu 2020

17-18 Chwefror 2020
Coleg Bannau Brycheiniog
09:30-16:00 | £10/£6 | dysgucymraeg@aber.ac.uk 

Penwythnos Cymraeg i'r Teulu 2020

21 - 23 Chwefror 2020
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
Ymholiadau | 0800 876 6975 | dysgucymraeg@aber.ac.uk


Cwrs Preswyl Glan-llyn 2020

1-3 Mai 2020
Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn
Ymholiadau | 01248 383928 | mair.reees@bangor.ac.uk