Cyrsiau Byrion

I gofrestru ar gyfer y cyrsiau yma ewch i dysgucymuraeg.cymru/ceredigion 

Cwrs Chwefror 2024
12-13 Chwefror 2024 £15
Ar-lein ar Zoom

Cwrs Pasg 2024
25-26 Ebrill 2024 £15
Ar-lein ar Zoom

Cwrs Haf Llandrindod
2 ddiwrnod ym Mehefin 2024, dyddiad i'w gadarnhau £15
Celf o Gwmpas

Cwrs Haf Aberystwyth
2 ddiwrnod ym Mehefin 2024, dyddiad i'w gadarnhau £15
Campws Prifysgol Aberystwyth

Cwrs Haf Caerfyrddin
2 ddiwrnod ym Mehefin 2024, dyddiad i'w gadarnhau £15
Lleoliad i'w gadarnhau

Cwrs Haf y Drenewydd
2 ddiwrnod ym Mehefin 2024, dyddiad i'w gadarnhau £15
Lleoliad i'w gadarnhau