Dr Gwenllian Rees

Dr Gwenllian Rees

Lecturer in Veterinary Science (Welsh Meduim)

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Gwen yn ddarlithydd mewn Gwyddor Milfeddygol ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi symud yno yn ddiweddar ar ôl cyfnod fel Cydymaith Ymchwil Uwch yn yr Ysgol Filfeddygol , Prifysgol Bryste. Ar hyn o bryd mae’n arwain prosiect Arwain Vet DGC dros Prifysgol Aberystwyth, prosiect cydweithredol a ariennir gan Llywodraeth Cymru sydd yn hyfforddi a chefnogi rhwydwaith o Bencampwyr Rhagnodi Milfeddygol ar draws Cymru. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys gwartheg godro, ymwrthedd wrthficrobaidd, defnydd cyfrifol o wrthfiotegau mewn amaeth, ethnograffeg a meddygaeth ar sail tystiolaeth. Mae Gwen yn siarad Cymraeg, yn wreiddiol o Llanelli. Wedi cymhwyso fel milfeddyg o Brifysgol Lerpwl yn 2009, gweithiodd mewn practisau fferm a cheffylau yn Ne Cymru ac yn Seland Newydd. Ymgymrodd â rôl fel Cymrawd Dysgu mewn Meddygaeth Poblogaeth Anifeiliaid Fferm yn Ysgol Filfeddygol Bryste yn 2014, cyn mynd ymlaen i astudio am PhD yn ymchwilio i’r defnydd o feddyginiaeth milfeddygol prescripsiwn gan ffermwyr llaeth yn y DU.  Mae Gwen yn Gydymaith Golygyddol ac yn eistedd ar Fwrdd Golygyddol ar gyfer Veterinary Record Case Reports y BMJ, yn eistedd ar Gyngor Cangen Cymru o Gymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA), ac ar Grwp Cyflawni ar Ymwrthedd Gwrthficrobaidd mewn Anifeiliaid a’r Amgylchedd Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn awdur ar brosiectau dysgu RCVS-Knowledge “Evidence-Based Veterinary Medicine (EBVM) Learning”.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Rees, G, Bard, AM & Reyher, KK 2021, 'Designing a National Veterinary Prescribing Champion Programme for Welsh Veterinary Practices: The Arwain Vet Cymru Project', Antibiotics, vol. 10, no. 3, 253. 10.3390/antibiotics10030253
Cutress, D & Rees, G 2021, 'Gastrointestinal roundworms in cattle – consequences, cause, and controls' Farming Connect. <https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/news-and-events/technical-articles/gastrointestinal-roundworms-cattle-consequences-cause-and-controls>
Rees, G, Barrett, DC, Reyher, KK & Sánchez-Vizcaíno, F 2021, 'Measuring antimicrobial use on dairy farms: A method comparison cohort study', Journal of Dairy Science, vol. 104, no. 4, pp. 4715-4726. 10.3168/jds.2020-18690
Sellers, ER, Baillie, S, Dean, R, Warman, SM, Janicke, H, Arlt, S, Boulton, C, Brennan, M, Brodbelt, D, Brown, F, Buckley, L, Du, M, Gallop, E, Goran, G, Grindley, D, Haddock, LA, Ireland, J, McGowan, C, Moberly, H, Place, EJ, Rahman, MM, Rees, G, Reyher, KK, Sanchez, J, Schoeman, J, Urdes, L, vanLeeuwen, J & Verheyen, K 2021, 'Promoting Evidence-based Veterinary Medicine through the online resource ‘EBVM Learning’: User feedback', Veterinary Evidence, vol. 6, no. 1. 10.18849/ve.v6i1.392
Buller, H, Adam, K, Bard, AM, Bruce, A, Chan, KW, Hinchliffe, S, Morgans, LC, Rees, G & Reyher, KK 2020, 'Veterinary Diagnostic Practice and the Use of Rapid Tests in Antimicrobial Stewardship on UK Livestock Farms', Frontiers in Veterinary Science, vol. 7, 569545. 10.3389/fvets.2020.569545
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil