Mr Manod Williams BSc Amaethyddiaeth a Gwyddor Da Byw (PA), MSc Gwyddor Da Byw (PA), PhD Hwsmonaeth Manwl-Gywir Da Byw (PA), TUAAU (PA)

Mr Manod Williams

Darlithydd mewn Biomilfeddygaeth a Gwyddor Anifeiliaid

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiais gyda BSc mewn Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn 2012. Yna bues yn ffodus i ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC) i astudio ar gyfer MSc mewn Gwyddor Da Byw (a gwblhawyd yn 2014) ac yna PhD yn y gwyddorau da byw eto yn IBERS (cwblhawyd 2019). Canolbwyntiodd fy PhD ar ddatblygu technegau i nodi ymddygiad gwartheg godro ar dir pori yn awtomatig gan ddefnyddio synwyryddion arwahanol, yn y pen draw i gefnogi ffermwyr fel offeryn rheoli. Fel rhan o ysgoloriaeth y CCC, roeddwn yn ymwneud â datblygu darpariaeth addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Systemau Cynhyrchu Da Byw. Ar hyn o bryd rwy'n addysgu Systemau Cynhyrchu Da Byw i bob blwyddyn israddedig FdSc a BSc yn ogystal â myfyrwyr MSc. Rwyf hefyd yn cyfrannu at sawl modiwl arall gan gynnwys Maeth Da Byw, Adolygiad Critigol a Dulliau Ymchwil.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Coordinator
Grader
Lecturer
Course Viewer
Moderator

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil ym maes technegau Ffermio Da Byw Manwl-gywir (FfDBMG) i gynorthwyo ffermwyr i reoli eu da byw. Mae FfDBMG eisoes yn cyfrannu at reoli da byw ar lefel fferm, gan ganiatáu i ffermwyr, ymarferwyr milfeddygol ac eraill sy'n gysylltiedig gael mwy o wybodaeth ar sut mae eu hanifeiliaid yn ymddwyn ac yn perfformio. Gyda'r wybodaeth hon, efallai y bydd modd nodi materion yn gynharach, gan gynnwys materion sy'n arwain at berfformiad a lles gwael.

Cyfrifoldebau

Rwy'n cydlynu ac yn dysgu ar sawl modiwl israddedig ac ôl-raddedig gyda ffocws ar Systemau Cynhyrchu Da Byw yn yr Adran Gwyddorau Bywyd. Rwy'n diwtor derbyniadau ar gyfer cynlluniau-D yr adran ac rwyf hefyd yn cydlynu Cynllun Cymheiriaid yr Adran Gwyddorau Bywyd.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Williams, M & Zhan Lai, S 2022, 'Classification of dairy cow excretory events using a tail-mounted accelerometer', Computers and Electronics in Agriculture, vol. 199, 107187. 10.1016/j.compag.2022.107187
Williams, M, Davis, CN, Jones, DL, Davies, ES, Vasina, P, Cutress, D, Rose, MT, Jones, RA & Williams, HW 2021, 'Lying behaviour of housed and outdoor-managed pregnant sheep', Applied Animal Behaviour Science, vol. 241, 105370. 10.1016/j.applanim.2021.105370
Jones, RA, Davis, CN, Jones, DL, Tyson, F, Davies, E, Cutress, D, Brophy, PM, Rose, MT, Williams, M & Williams, HW 2021, 'Temporal dynamics of trematode intermediate snail host environmental DNA in small water body habitats', Parasitology, vol. 148, no. 12, pp. 1490-1496. 10.1017/S0031182021001104
Davis, C, Tyson, F, Cutress, D, Davies, E, Jones, D, Brophy, P, Prescott, A, Rose, M, Williams, M, Williams, H & Jones, R 2020, 'Rapid detection of Galba truncatula in water sources on pasture-land using loop-mediated isothermal amplification for control of trematode infections', Parasites & Vectors, vol. 13, no. 1, 496. 10.1186/s13071-020-04371-0
Williams, M, James, WP & Rose, M 2019, 'Variable segmentation and ensemble classifiers for predicting dairy cow behaviour', Biosystems Engineering, vol. 178, pp. 156-167. 10.1016/j.biosystemseng.2018.11.011
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil