Cynlluniwr Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae (RDF)

Cynlluniwr Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae (RDF)

Cadwch reolaeth ar eich datblygiad proffesiynol a gyrfaol gyda’r Cynlluniwr Vitae RDF:

  • Canfod eich arbenigedd a’ch galluoedd
  • Cynllunio eich gyrfa
  • Canolbwyntiwch eich ymdrechion hyfforddi lle mae eu hangen fwyaf
  • Cofnodwch ac arddangos eich cyflawniadau
  • Cadwch olwg ar eich cynnydd
  • Defnyddiwch y cynlluniwr mewn cyfarfodydd adolygu datblygiad proffesiynol gyda’ch arolgydd

Gall holl ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth ddefnyddio’r adnodd newydd hwn. Os hoffech ddefnyddio’r Cynlluniwr RDF, anfonwch e-bost ataf ac fe agoraf gyfrif defnyddiwr ichi.