Vitae

Mae PA bellach yn aelod o Vitae, sefydliad sy’n ymroddedig i gefnogi ymchwilwyr trwy gynnig datblygiad gyrfa a datblygiad proffesiynol o’r radd flaenaf iddynt.
 
Mae gan wefan Vitae gyfoeth o adnoddau a chyngor penodol i ymchwilwyr, pa un ai eich bod eisiau aros o fewn y byd academaidd neu symud allan ohono. Mae’r adnoddau’n cynnwys gwybodaeth am yrfaoedd, datblygiad proffesiynol, a rheolaeth ymchwil, gan gynnwys: 

Cofrestrwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @aber.ac.uk i gael mynediad llawn i’r wefan ar:

https://www.vitae.ac.uk/login