Gwobrau Israddedigion

24 Medi 2014

Gwobrwywyd rhai o'n myfyrwyr israddedig am eu cyrhaeddiad eithriadol mewn Mathemateg yn ystod flwyddyn academaidd ddiwethaf. Cyflwynwyd y gwobrau yn ein digwyddiadau anwythiad ar gyfer myfyrwyr yn eu hail, trydedd a pedwaredd flwyddyn. Mae'r gwobrau er cof am gyn aelodau o staff yr adran, gan gynnwys T.V. Davies, C. Easthope a V.C. Morton. Mae'r llun yn dangos dau fyfyriwr llwyddiannus gyda gwobrau am eu perfformiadau ym mlwyddyn un, Kieran Quayne a Rebekah Ord, gyda'r Pennaeth Adran Simon Cox. Rhoddwyd gwobrau hefyd i'r myfyrwyr trydedd flwyddyn Bogdan Drinkov, Chelsea Coulson-Williams, Kieran Ward, Thomas Williams a Fiona Roche. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.