Dr Tudur Davies

MSc, PhD (Aberystwyth)

Dr Tudur Davies

Darlithydd

Adran Mathemateg

Manylion Cyswllt

Proffil

Llwyddodd Tudur i ennill gradd mewn Mathemateg o Brifysgol Aberystwyth yn 2005. Cariodd ymlaen i astudio yma, ac ennillodd radd Meistr mewn Hylifau Cymhleth yn 2006 a PhD yn 2010. Yn ddiweddar, bu'n gweithio fel Cynorthwydd Ymchwil yma; yn gweithio ar brosiect RIVIC (Sefydliad Cyfrifiadura Gweledol Cymru) mewn modelu a delweddu deunyddiau cymhleth oedd ar y cyd rhwng IMAPS a'r adran Gyfrifiadureg. Mae bellach yn ddarlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma, ble mae'n gweithio ar atgyfnerthu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Mathemateg.

Dysgu

Module Coordinator
Attendance Dept Admin
Coordinator
Tutor
Lecturer

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil mewn Mathemateg gymhwysol, yn bennaf mewn datblygu efelychiadau rhifiadol i fodelu ymateb hylifau cymhleth megis ewynnau. Rwyf wedi datblygu efelychiadau sy'n edrych ar y rhyngweithiad sy'n digwydd rhwng ewyn hylifog a gwrthrychau caled. Rhan arall o'm gwaith ymchwil yw cymharu canlyniadau efelychiadau â arbrofion: Rwyf wedi datblygu algorithm sy'n ail-greu ewynnau o ddelweddau tri-dimensiwn (wedi'w cael trwy ddull tomograffi), sy'n defnyddio dulliau prosesu delweddau. Yn olaf, rwyf wedi gweithio ar ddatblygu a gwella technegau delweddu data o efelychiadau ac arbrofion o lif ewyn, fel rhan o brosiect ar y cyd wedi'w ariannu gan RIVIC.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Cox, S & Davies, T 2020, 'Bubble entrainment by a sphere falling through a horizontal soap foam', EPL, vol. 130, 14002. https://doi.org/10.1209/0295-5075/130/14002
Cox, S & Davies, IT 2016, 'Simulations of quasi-static foam flow through a diverging-converging channel', Korea-Australia Rheology Journal, vol. 28, no. 3, pp. 181-186. https://doi.org/10.1007/s13367-016-0018-3
Davies, T, Garratt, L & Cox, S 2015, 'Rhaniad arwynebedd lleiaf silindr yn dair rhan', Gwerddon, no. 20, pp. 30-43.
Davies, IT, Cox, SJ & Lambert, J 2013, 'Reconstruction of tomographic images of dry aqueous foams', Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 438, pp. 33-40. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.01.051
Lipşa, DR, Laramee, RS, Cox, S & Davies, IT 2013, Visualizing 3D time-dependent foam simulation data. in G Bebis, R Boyle & B Parvin (eds), Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). PART 1 edn, vol. 8033 LNCS, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), no. PART 1, vol. 8033 LNCS, Springer Nature, pp. 255-265, 9th International Symposium on Advances in Visual Computing, ISVC 2013, Rethymnon, Crete, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 29 Jul 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41914-0_26
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil