Dr Tudur Davies

MSc, PhD (Aberystwyth)

Dr Tudur Davies

Darlithydd

Adran Mathemateg

Manylion Cyswllt

Proffil

Llwyddodd Tudur i ennill gradd mewn Mathemateg o Brifysgol Aberystwyth yn 2005. Cariodd ymlaen i astudio yma, ac ennillodd radd Meistr mewn Hylifau Cymhleth yn 2006 a PhD yn 2010. Yn ddiweddar, bu'n gweithio fel Cynorthwydd Ymchwil yma; yn gweithio ar brosiect RIVIC (Sefydliad Cyfrifiadura Gweledol Cymru) mewn modelu a delweddu deunyddiau cymhleth oedd ar y cyd rhwng IMAPS a'r adran Gyfrifiadureg. Mae bellach yn ddarlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma, ble mae'n gweithio ar atgyfnerthu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Mathemateg.

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Coordinator
Tutor

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil mewn Mathemateg gymhwysol, yn bennaf mewn datblygu efelychiadau rhifiadol i fodelu ymateb hylifau cymhleth megis ewynnau. Rwyf wedi datblygu efelychiadau sy'n edrych ar y rhyngweithiad sy'n digwydd rhwng ewyn hylifog a gwrthrychau caled. Rhan arall o'm gwaith ymchwil yw cymharu canlyniadau efelychiadau â arbrofion: Rwyf wedi datblygu algorithm sy'n ail-greu ewynnau o ddelweddau tri-dimensiwn (wedi'w cael trwy ddull tomograffi), sy'n defnyddio dulliau prosesu delweddau. Yn olaf, rwyf wedi gweithio ar ddatblygu a gwella technegau delweddu data o efelychiadau ac arbrofion o lif ewyn, fel rhan o brosiect ar y cyd wedi'w ariannu gan RIVIC.

Cyhoeddiadau

Davies, T & Raufaste, C 2021, 'Effect of gravity on the orientation and detachment of cubic particles adsorbed at soap film or liquid interfaces', Soft Matter, vol. 17, no. 29, pp. 6964-6971. 10.1039/D1SM00793A
Cox, S & Davies, T 2021, 'The evolution of numerical methods for predicting the distribution of surfactant in the bubble-scale dynamics of foams', Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol. 53, 101440. 10.1016/j.cocis.2021.101440
Cox, S & Davies, T 2020, 'Bubble entrainment by a sphere falling through a horizontal soap foam', EPL, vol. 130, no. 1, 14002. 10.1209/0295-5075/130/14002
Davies, I 2018, 'Simulating the interaction between a descending super-quadric solid object and a soap film', Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 474, no. 2218, 20180533, pp. 1-19. 10.1098/rspa.2018.0533
Cox, S & Davies, IT 2016, 'Simulations of quasi-static foam flow through a diverging-converging channel', Korea-Australia Rheology Journal, vol. 28, no. 3, pp. 181-186. 10.1007/s13367-016-0018-3
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil